Aktualności

22 września 2021- Bezpiecznie do szkoły

W Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzono projekt: „Bezpieczna droga do szkoły", którego organizatorem był Zespół Wychowawczo - Profilaktyczny.
W zajęciach udział brali uczniowie Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy.
Głównym celem projektu było kształtowanie nawyku prawidłowego zachowania się na drodze oraz utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie obejrzeli film opowiadający o bezpiecznym poruszaniu się, na podstawie którego wspólnie stworzyli „Kodeks bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły".
Całość przeplatana była zadaniami praktycznymi, zagadkami, rozwiązywano krzyżówki. Aktywny udział w imprezie i spontaniczne reakcje uczniów były najlepszym dowodem ich zainteresowania tematyką i formą projektu.

bezpiecznie do szkoly

10 września 2021 - Nauka i popularyzacja pływania

W Zespole Szkół Specjalnych organizowane są zajęcia na basenie pod hasłem: ,,Nauka i popularyzacja pływania" dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością. Zajęcia w wodzie odbywają się w każdy wtorek na krytej pływalni ,,Wodny Raj". Prowadzone są w ramach projektu ,,Bezpieczny Powiat". W czasie zajęć z nauki pływania przestrzegane są wszystkie procedury bezpieczeństwa dotyczące korzystania z Krytej Pływalni „Wodny Raj" w okresie pandemii Covid-19. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Wpływają pozytywnie na prawidłową postawę ciała. Zajęcia te są doskonałą formą zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

basen

 

1 września 2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Pierwszy września, to tradycyjnie rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim uroczystość ta miała w tym roku bardzo szczególny charakter.

Za sprawą Fundacji Santander Bank Polska S.A im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie tego dnia odbyło się, poza inauguracją, otwarcie „Słonecznej ściany". Cała inicjatywa zrodziła się wiosną tego roku i była odpowiedzią na fakt, że w miastach jest już niewiele miejsca na zieleń. Chcieliśmy to zmienić i naszą zabrudzoną elewację przekształcić w innowacyjny projekt ekologiczny, który poprawi samopoczucie członków naszej społeczności szkolnej, a także mieszkańców miasta. Przyczyni się do zwiększenia koncentracji, zainspiruje i uczyni ludzi przebywających wśród roślin szczęśliwszymi.

Instalacja powstała w ramach programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko".

Otwarcia projektu dokonał Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Paweł Rajski w obecności gości – przyjaciół szkoły, Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych - Pani Beaty Serbakowskiej, Aleksandry Troszyńskiej, Daniela Czubaka, a także uczniów, rodziców i grona pedagogicznego szkoły.

„Słoneczna ściana" wywołała wiele zachwytu i radości. Elewacja budynku stała się integralną częścią placówki i jej zabudowy. Mamy nadzieję, że czas spędzany wśród zieleni zapewni energię, wyciszenie, doznania estetyczne. Obcowanie z naturą poprawia samopoczucie, rośliny poprawiają jakość powietrza, utrzymują jego wilgotność, filtrują i oczyszczają, a wykorzystanie wody deszczowej ułatwi podlewanie, jest przyjazne i ekologiczne. Co ważne - zaangażuje też w działania naszych podopiecznych w formie aktywnej pielęgnacji i dbałości o zieleń.

santander

 

Uroczyste zebranie Rady Pedagogicznej z udziałem Starosty

Ponad półtora roku musiało minąć, aby nasze grono pedagogiczne mogło fizycznie uczestniczyć w spotkaniu Rady Pedagogicznej. W wyniku pandemii uczestniczyliśmy w tych spotkaniach tylko on-line.
Rada ta, była wyjątkowa z dwóch powodów. Pierwszy wspomniany powyżej, a drugi okazał się niemniej radosny. Naszym gościem był Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Paweł Rajski. Jak sam o sobie powiedział: „Dzisiaj jestem śródrocznym Mikołajem". W prezencie poinformował nas o planach zakupu domu do rozbiórki, stojącego w pobliżu placówki. Wyzwanie było trudne, ale dla naszego Pana Starosty i Pani Dyrektor Beaty Serbakowskiej nie ma rzeczy niemożliwych. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka otrzymał garść marzeń do spełnienia. Stwarza to niezwykłe warunki dla jeszcze większego rozwoju szkoły, bazy lokalowej dla uczniów. Nasze głowy są pełne pomysłów, serca pełne radości. Razem możemy dać naszym podopiecznym jeszcze więcej możliwości i warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

rada pedagogiczna

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

rozpoczecie roku

 
   
© ALLROUNDER