ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Biblioteka szkolna

            Biblioteka składa się z wypożyczalni połączonej z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W swej działalności współpracuje z Mediateką oraz Biblioteką Publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. 

            Z księgozbioru mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły. Biblioteka zaprasza do korzystania ze zbiorów, w szczególności urządzeń i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracy z uczniem niepełnosprawnym: programu językowego Makaton, programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych, programu Power Link 4 umożliwiającego sterowanie urządzeniami elektrycznymi, komunikatorów do komunikacji alternatywnej System Sensor Mysz, System Sensor Przełącznika USB oraz wyposażenia do terapii realizowanej poprzez ćwiczenia stymulujące rozwój zmysłów.  ,

Skip to content