ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

mgr Iwona Bartnik       

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, który został zmodernizowany i  wyposażony w nowy sprzęt oraz aparaturę medyczną, jak również materiały medyczne i środki higieniczne. Każdy uczeń potrzebujący pomocy lub rodzic oczekujący porady znajdzie ją u pielęgniarki szkolnej, służącej pomocą każdego dnia. 

            Gabinet mieści się w bardzo dogodnym miejscu – na I piętrze, w głównej części kompleksu szkolnego, tuż przy sekretariacie szkoły i gabinetach Dyrekcji. 

Skip to content