ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

MASKA

karta-zgloszenia-2024-1

Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA to impreza, której inicjatorem i organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Festiwal odbywa się od 2001 roku, a  jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, a także dorośli, skupieni w warsztatach terapii zajęciowej oraz środowiskowych domach samopomocy z terenu Wielkopolski. MASKA powstała po to, by działania artystyczne i teatralne wykorzystać w celu  rozwijania wrażliwości estetycznej i pogłębiania życia uczuciowego wychowanków, by rozwijać ich aktywność twórczą i samoekspresję oraz by umożliwić uczniom kontakt z różnymi obszarami sztuki.  MASKA powstała także po to, aby zmienić myślenie o teatrze osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawową przesłanką organizatorów było przekonanie, iż osoby dotknięte niepełnosprawnością mają pełne prawo do podejmowania szerokiej działalności artystycznej, nawet, jeżeli odbywa się to na przekór szansom medycznym czy niesprzyjającym warunkom środowiskowym. W tym przypadku liczą się z jednej strony – dobre chęci i potrzeba rozwoju artystycznego zainteresowanych, z drugiej – możliwość wykorzystania funkcji kształcącej, społecznej i terapeutycznej sztuki w życiu osoby z niepełnosprawnością.

Celowość podjętej inicjatywy determinowana była następującymi przesłankami:

 • Rosnącymi potrzebami rozwijającej się działalności kulturalnej i artystycznej osób niepełnosprawnych;
 • Uznaniem teatru jako dodatkowego, niezwykle cennego podmiotu integracji społecznej, wychowania w kulturze i szeroko rozumianej, czynnej rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • Potrzebą praktycznego umożliwienia udziału w kulturze, odbiorze treści kulturalnych i możliwości bezpośredniego przekazywania innym swoich osiągnięć twórczych przez osoby niepełnosprawne;
 • Potrzebą popularyzacji metod, sposobów, osiągnięć i możliwości pracy artystycznej pedagogów z osobami o różnym stopniu/typie niepełnosprawności;
 • Stwarzaniem podstaw do intensywnej, należytej samorealizacji i twórczej aktywności osób niepełnosprawnych przez czynne doskonalenie ich własnego warsztatu artystycznego;
 • Potrzebą popularyzacji pracy twórczej osób niepełnosprawnych w szerokim środowisku społecznym.

Każdego roku wiosną przyjeżdżają do Ostrowa młodzi aktorzy z kilkunastu placówek kształcenia specjalnego i warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa wielkopolskiego. Celem tych spotkań jest przede wszystkim rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania teatrem oraz prezentacja dorobku artystycznego zespołów teatralnych. Jednocześnie przy tej okazji opiekunowie grup, jak i sami podopieczni, mogą wymieniać doświadczenia oraz poszukiwać nowych form rozwiązań teatralnych. Przede wszystkim jednak przegląd jest okazją do spotkań, budowania relacji, odkrywania siebie. Radość tworzenia, bycia współautorem teatru, realizowania własnych wizji siebie jest wartością znacznie większą, niż odgrywanie wymyślonych przez innych postaci, ról, wpisywanie się w pewne schematy czy standardy.

Formy prezentacji spektakli są przeróżne, od widowisk słowno-muzycznych poprzez teatr cieni, pantomimę, teatr lalek, aż po przedstawienia kabaretowe. Przegląd odbywał się początkowo w Centrum Kultury Komeda przy ul. Powstańców Wielkopolskich, a obecnie w Ostrowskim Centrum Kultury przy ul. Wolności.

       Od samego początku impreza ma charakter spotkań integracyjnych, stąd odbiorcami spektakli są nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale na widowni zasiadają także uczniowie ostrowskich szkół masowych i przedszkoli. Jednym z ważnych celów realizowanej cyklicznie imprezy jest bowiem integracja ze społecznością lokalną. 

      Występy grup teatralnych ocenia profesjonalna komisja konkursowa, która przyznaje nagrodę główną w formie statuetki oraz wyróżnienia. Ponadto każda grupa otrzymuje dyplom uczestnictwa i nagrody rzeczowe. Dotychczasowe doświadczenia (opinie jury, widzów, organizatorów) wskazują, że z roku na rok przygotowane spektakle prezentują coraz wyższy poziom, są niepowtarzalne i wartościowe, imponują profesjonalizmem instruktorów, niekonwencjonalnymi rozwiązaniami artystycznymi, a przede wszystkim odważną i spontaniczną grą aktorów.

MASKA 2010

            IX Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej odbył się 17 marca w ostrowskim kinie Komeda. W przeglądzie udział wzięło 12 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej. Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne jury w składzie: dr Anita Stefańska-  arteterapeutka, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, pani Teresa Burkietowicz – organizatorka i jurorka wielu konkursów teatralnych, pani Paulina Dobrzyńska – plastyczka, instruktorka z MDK w Ostrowie Wielkopolskim.

       Werdykt jury z przeglądu Maska 2010 przedstawia się następująco:

 • w kategorii szkoły i ośrodki specjalne I miejsce zajęła grupa teatralna z ZSS z Kępna za przedstawienie pt. „Kto się boi duchów”, natomiast równorzędne wyróżnienia otrzymały: grupa teatralna z SOSW w Borzęciczkach za spektakl „Usta milczą”, SOSW z Ostrzeszowa za przedstawienie pt. „Chory kotek” oraz gospodarze – ZSS   z Ostrowa za przedstawienie „Królewna Śnieżka”;
 • w kategorii WTZ I nagrodę otrzymała grupa z ośrodka Wiara Nadzieja Miłość z Odolanowa za spektakl „Puste krzesło”.

       Atrakcją przeglądu był występ studentów III roku pedagogiki na kierunku edukacja wczesnoszkolna z arteterapią z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu, którzy zaprezentowali etiudę do wiersza J. Przybosia „Telefon dwuletniej Uty”.

MASKA 2011

Zespół Szkół Specjalnych z Pleszewa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Odolanowa to laureaci X-ego jubileuszowego Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA. Gościem specjalnym przeglądu był aktor Tomasz Kot oraz grupa teatralna Anny Dymnej Radwanek z Krakowa.

MASKA 2012

W przeglądzie udział wzięło 11 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej. Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne jury w składzie: pani Teresa Burkietowicz – organizatorka i jurorka wielu konkursów teatralnych, pani Violetta Sikora – instruktorka teatralna z MDK w Ostrowie Wielkopolskim  oraz pani Anna Pacyna – plastyczka.

Więcej informacji na stronie: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/2365

MASKA 2013

     12 marca 2013 roku odbył się w OCK w Ostrowie Wielkopolskim XII Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA, w którym udział wzięło 10 zespołów teatralnych z Kalisza, Pleszewa, Ostrzeszowa, Odolanowa, Konarzewa, Kępna, Poznania, Mosiny i Ostrowa. Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne jury w składzie:  dr Anita Stefańska – adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM, członkini Zarządu Stowarzyszenia Arteterapeutów „Kajros”, autorka wielu publikacji dotyczących teatru osób niepełnosprawnych, pani Violetta Sikora – instruktorka teatralna z MDK w Ostrowie Wielkopolskim  oraz pani Paulina Dobrzyńska – plastyczka. Na widowni organizatorzy przedsięwzięcia gościli dzieci z ostrowskich przedszkoli, uczniów IV LO w Ostrowie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pensjonariuszy DPS.

Werdykt jury przeglądu Maska 2013 przedstawia się następująco:

 • I miejsce zajęła grupa teatralna Bez Kurtyny z ZSS ze Słupi koło Kępna za spektakl pt. „Sąd Króla Salomona”
 • II miejsce – grupa Swoboda z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt. „Talenty mieszkają w piórniku”
 • III miejsce – grupa Stokrotki z Zespołu Szkół nr 11 w Kaliszu za przedstawienie „Czerwony Kapturek”.

Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymała grupa Kajtuś Czarodziej z ZSS im. Janusza Korczaka w Ostrowie za przedstawienie pt. „Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach”, drugie – Koło żywego słowa z SOSW w Ostrzeszowie za  „Bajkę o żyrafie”.

           Więcej informacji: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/3104

MASKA 2014

        2 kwietnia 2014 roku w OCK w Ostrowie Wielkopolskim odbył się już XIII Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA.

W festiwalu udział wzięło 10 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski.    Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: dr Anita Stefańska – arteterapeutka, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, pani Teresa Burkietowicz – organizatorka i jurorka wielu konkursów teatralnych, pani Paulina Dobrzyńska –  plastyczka z MDK w Ostrowie Wielkopolskim.Werdykt jury przeglądu  Maska 2014 przedstawia się następująco:

 • I miejsce zajęła grupa Pinokio z Zespołu Placówek Specjalnych z Pleszewa za spektakl pt. „Historia miłosna”;
 • II miejsce grupa teatralna z ZSS w Kępnie za przedstawienie pt. „Brzemię miłości”;
 • III miejsce przyznano zespołowi z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt. „Przygoda na zielonej wyspie”.

Jury przyznało ponadto wyróżnienia w następujących kategoriach:

 • za czystość formy scenicznej i jasny przekaz spektaklu – ZSS w Ostrowie Wielkopolskim;
 • za scenografię – ZSS w Jarocinie;
 • za kulturę muzyczną – SOSW w Ostrzeszowie;
 • za interpretację tekstu – POW w Ostrowie Wielkopolskim;
 • za innowacyjne postrzeganie teatru – SOSW w Konarzewie;
 • za opracowanie muzyczne spektaklu – SOSW w Mosinie;
 • za praktyczne realizowanie funkcji terapeutycznej w teatrze – SOSW w Borzęciczkach.

Nagrodę specjalną otrzymała aktorka Sabina Robakowska z SOSW w Borzęciczkach za rolę Czerwonego Kapturka. 

Pomiędzy spektaklami swoje talenty wokalne, instrumentalne i taneczne zaprezentowali uczniowie naszej szkoły oraz gościnnie uczniowie SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim.

Więcej informacji: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/4056

MASKA 2015

Festivus, czyli radosny, świąteczny czas, który łączy się z corocznymi ceremoniami, stanowi szczególną okazję do spotkań i wspólnych zabaw. Podczas ostrowskiej MASKI podziwiać można spektakle najbardziej utalentowanych młodych artystów niepełnosprawnych z całej południowej Wielkopolski. Z roku na rok odnotowuje się większe zainteresowanie publiczności, artyści prezentują coraz ciekawsze formy na scenie, wyraźnie wzrasta  różnorodność zastosowanych środków artystycznych. Od lat obserwuje się nie tylko jak rośnie odwaga i samodzielność w aktorskich propozycjach, ale również jak rozwija się tendencja do nowych eksperymentów i poszukiwań teatralnych.

         W dniu 11 marca 2015 roku w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się kolejny przegląd, w którym udział wzięło 11 zespołów teatralnych. Najlepsi okazali się aktorzy z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi koło Kępna, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Historia Mojżesza na motywach Biblii”, drugą nagrodę zdobył zespół Kajtuś Czarodziej – przedstawiciel gospodarzy Maski, tj. Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Ostrowa Wielkopolskiego za spektakl pt. „Pan Kotek był chory”, a trzecią grupa teatralna z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie za przedstawienie pt. „Pinokio i marionetki”. 

           Należy podkreślić ogromne zaangażowanie wszystkich aktorów i opiekunów, co zostało docenione przez jury, w skład którego wchodziły: dr Anita Stefańska – przewodnicząca, pani Teresa Burkietowicz oraz pani Violetta Sikora. 

         Grupy teatralne otrzymały wyróżnienia za: jasny przekaz i oryginalność formy scenicznej (ZSS Jarocin), opracowanie muzyczne spektaklu i plastykę słuchu (ZS nr 11 w Kaliszu), czystość formy scenicznej i organizację przestrzeni teatralnej (ZSS nr 101 w Poznaniu), harmonijną współpracę w zespole (OSW w Konarzewie), wrażenia estetyczne (OSW Ostrzeszów), opracowanie muzyczne i ekspresję aktorską (ZPS w Pleszewie), interpretację i adaptację tekstu literackiego (OSW w Borzęciczkach), opracowanie muzyczne spektaklu (WTZ Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim).

MASKA 2016

Jubileuszowa MASKA była wydarzeniem o szczególnym wydźwięku nie tylko przez swój rocznicowy charakter. Sam festiwal oraz imprezy jemu towarzyszące odbywały się w ramach ogromnego przedsięwzięcia – Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016.

        Pierwsze spotkanie w ramach tego wydarzenia odbyło się 12 kwietnia 2016 roku w Forum Synagoga, gdzie prof. dr hab. Teresa Wilk z Uniwersytetu Śląskiego wystąpiła z wykładem na temat: „Teatr w procesie rewitalizacji społecznej wobec niepokojów współczesności”. Następnie odbyło się forum dyskusyjne: „Festiwal – obszary sztuki – obszar inicjatyw społecznych”. Kolejna część spotkania miała charakter warsztatowy. Pierwsze warsztaty prowadził pan Tomasz Kuta z Katowic – „Przestrzenie ruchu”, kolejne – pani  Ilona Mędykowska z Ostrowa Wielkopolskiego – „Nadmarionety”. 

W kolejnym dniu, tj. 13 kwietnia 2016 roku  odbywało się centralne wydarzenie tego cyklu – XV Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.  Po zakończeniu festiwalu, na terenie ZSS w Ostrowie miała miejsce debata na temat przeglądu oraz warsztaty z prof. Eugeniuszem Józefowskim z Wrocławia pt.: „Język wizualny z treningu wyobrażeniowego w terapii teatralnej”. 

      Ostatni dzień – 14 kwietnia – seminarzyści projektu Semestr: „Więcej niż teatr” realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego oraz uczniowie naszej szkoły spędzili w Ośrodku Jeździeckim we Wtórku, gdzie odbywały się działania eksperymentalne prowadzone przez panią Magdalenę Kajewską pt.: „Czworonożny autysta” oraz warsztaty pt.: „O Niebieskim Koniu w poszukiwaniu inspiracji” autorstwa dr Anity Stefańskiej.

           Cykl imprez realizowanych w ramach projektu w Ostrowie Wielkopolskim odbywał się pod hasłem „Teatr podążający za osobą”.

Wszyscy aktorzy zyskali ogromne uznanie jurorów, a przede wszystkim publiczności. Jury w składzie: pani Anita Stefańska, pani Teresa Burkietowicz i pani Paulina Dobrzyńska przyznało 10 równorzędnych wyróżnień i trzy nagrody główne. Miejsce 1. otrzymał zespół z ŚDS z Odolanowa za spektakl „… w głębi mnie”, miejsce 2. grupa teatralna z SOSW z Ostrzeszowa za interpretację tekstu literackiego i doskonałe dopracowanie spektaklu „Niewidzialne dziecko”, miejsce 3. przyznano grupie z ZSS 105 z Poznania za spektakl „Krasnale w wielkich kapeluszach”. Nagrody artystom wręczył Wicestarosta Ostrowski pan Roman Pacholczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych pani Beata Serbakowska.

        W ciągu 15 lat realizacji przeglądu wszyscy pokochaliśmy teatr:  atmosferę  przygotowań do prezentacji, oczekiwanie na kolejny spektakl, niepokój związany z werdyktem jury, a przede wszystkim klimat wzruszenia, radości, ekscytacji, jaki ma miejsce na widowni wśród publiczności.
Więcej inforamcji: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/5673

MASKA 2017

22 marca 2017 roku odbyła się kolejna, 16. już edycja Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowska publiczność mogła doświadczyć wielu wzruszeń za sprawą dziewięciu spektakli konkursowych. Za każdą z teatralnych prezentacji stanął szereg ludzi: aktorów, scenarzystów, scenografów, charakteryzatorów, kostiumologów, bez których nie odbyłoby się żadne przedstawienie.     „Myślę, że dotychczasowe przeglądy zawsze dostarczały niezapomnianych wrażeń, i tak będzie również i dziś” – tymi słowami,  życząc wspaniałej uczty duchowej, przywitała wszystkich gości, w tym także wierną publiczność – pani Beata Serbakowska –  Dyrektor ZSS w Ostrowie Wielkopolskim. 

Symboliczna, teatralna maska, za którą można skryć się na chwilę, tym razem pozwoliła ukryć swoją niepełnosprawność wielu niezwykłym aktorom, którzy zaprezentowali się w przedstawieniach. 

W ramach przeglądu zaprezentowało się 9 formacji: ZSS Ostrów Wielkopolski – Kajtuś Czarodziej z przedstawieniem „Dary czterech wróżek”, SOSW Ostrzeszów – Koło żywego słowa „Prosiaczek biedaczek”, POW Ostrów Wielkopolski „Śpiąca królewna”, ZPS Pleszew- Rupieciarnia „Głosy sierot”, ZSS w Słupi pod Kępnem- Bez kurtyny „Pokaż kotku, co masz w środku”, ZS nr 11 Kalisz „Otwórzcie drzwi Jezusowi”, ŚDS Ostrów Wielkopolski „Alegria”, SOSW Mosina- Kółeczko musical „W pustyni i w puszczy”, SOSW Borzęciczki „Tęcza” do muzyki Vivaldiego ( Cztery pory roku – lato ) oraz występy pozakonkursowe: Studenci WPA UAM Kalisz „ZOO”, ZSS Kościan „A będzie tam”. 

  Przedstawienia poddane zostały ocenie trzyosobowej komisji w  składzie:  dr Anita Stefańska, instruktorka teatralna, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym UAM w Kaliszu, pani Paulina Dobrzyńska- plastyczka z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, pani Maria Bednarczyk- Antczak – instruktorka teatralna, wieloletni pracownik Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
„Jestem bardzo dumna, że jako juror jestem częścią społeczności MASKA. W imieniu jurorów jesteśmy wdzięczne całemu zespołowi ZSS za kontynuowanie od tylu lat tej idei. Teatr jest pewną formą wyrażania świata, który jest wasz, i niech tak zostanie, niech on będzie wasz i tylko wasz. Wszystkim kłaniamy się nisko i podziwiamy”- powiedziała pani Anita Stefańska – przewodnicząca jury.

W przeglądzie w roku 2017 przyznano następujące miejsca: 1. m-ce zajął ZSS z Ostrowa Wielkopolskiego – grupa Kajtuś Czarodziej, 2. m-ce SOSW z Ostrzeszowa- grupa Koło żywego słowa, 3. m-ce SOSW w Borzęciczkach.

„Mamy okazję spotkać się tutaj z aktorami wyjątkowymi, aktorami, którzy w sposób szczególny dostarczają nam wielu wzruszeń. Cieszę się, że to dzieje się właśnie w Ostrowie. Byłem niezwykle wzruszony, kiedy w ubiegłym roku mogłem wręczyć nagrodę LAURY KULTURY twórcom tego przeglądu w roku jubileuszu 15- lecia  MASKI.  Cieszę się, że to przedsięwzięcie jest kontynuowane. Dla mnie już teraz wszyscy występujący na tej scenie są zwycięzcami” – powiedział Starosta Ostrowski pan  Paweł Rajski. 

Więcej zdjęć: https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/6258

MASKA 2018

Organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych z Ostrowa Wielkopolskiego Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA to marka sama w sobie. 14 marca 2018 roku  na scenie OCK wystąpili artyści z całej Wielkopolski,  prezentując nie tylko swoje talenty, ale także niosąc cenne przesłanie. 

Zgromadzoną licznie publiczność powitała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych pani Beata Serbakowska, a oficjalne zmagania teatralne otworzył Wicestarosta Ostrowski pan  Roman Pacholczyk. Impreza rokrocznie odbywa się pod patronatem Starosty Ostrowskiego, jednak swój wkład finansowy ma zarówno samorząd powiatowy, jak i miejski, który  na przeglądzie  reprezentowała zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego pani Ewa Matecka. Oprócz zaproszonych gości na widowni zasiadły dzieci i młodzież z ostrowskich placówek oświatowych. 

        Występom bacznie przyglądało się profesjonalne jury w składzie: dr Anita Stefańska –  adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu, pani Lidia Głazik – artysta plastyk, rzeźbiarka oraz pani  Maria Bednarczyk-Antczak –  instruktorka teatralna.    Niepełnosprawni artyści po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu. W swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować. Wszyscy podchodzą do zadania bardzo poważnie, bo –  jak podkreśliła prowadząca imprezę pani Magdalena Kajewska – „Maska” to czas, kiedy każdy z uczestników może spełnić swoje marzenie. 

W przeglądzie wystąpiło 14 zespołów: Kajtuś Czarodziej z ZSS z  Ostrowa Wielkopolskiego., grupa Draka z SP 19 w Kaliszu, Mix ferajna ze SOSWz  Borzęciczek, Koło żywego słowa  z SOSW z Ostrzeszowa, Artystyczna tęcza z Ośrodka RW-CER TĘCZA w Wolicy, grupa Kameleon z SOSW z  Konarzewa , Rupieciarnia z ZPS z Pleszewa, Teatr na 103 z ZSS 103 z Poznania, grupa Swoboda z  ZSS 101 z Poznania, Tacy sami z ZSS w Jarocinie, Teatr Nie-Wielki z ZSS 105 z Poznania, zespół Ogniki z Poznania, grupa Kółeczko z SOSW z Mosiny, Po prostu z  ŚDS z Odolanowa. 

Wyrównany poziom zaowocował pięcioma równorzędnymi wyróżnieniami. Otrzymały je: teatr Kółeczko z Mosiny, zespół Ogniki z Poznania, Rupieciarnia z Pleszewa, Kajtuś Czarodziej z ZSS z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Koło żywego słowa z Ostrzeszowa. Trzecie miejsce zajęła grupa teatralna Po prostu z Odolanowa za przedstawienie „Babie lato”. Drugie miejsce  Teatr na 103 z Poznania za spektakl pt. „Słodkie życie”. Zwycięzcami XVII Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA 2018 zostali młodzi aktorzy z Teatru Nie-Wielkiego z Poznania prezentujący „Biuro rzeczy znalezionych”.

Więcej informacji:

https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/6647

http://www.tubaostrowa.pl/aktualnosci/czytaj/7919/MASKA-po-raz-17

http://wlkp24.info/sukces-przegladu-maska-ostrowscy-artysci-wysoko-zdjecia/

MASKA 2019

Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych  zwykle zwiastuje wiosnę – odbywa w marcu, jest antidotum na zimową monotonię, nudę, szarość dnia codziennego, przynosi energię i entuzjazm artystów, cieszy publiczność, satysfakcjonuje i zachęca do działań organizatorów.
XVIII przegląd odbył się 20 marca 2019 roku, a uroczystego otwarcia festiwalu dokonała Dyrektor ZSS pani Beata Serbakowska wraz ze Starostą Ostrowskim panem Pawłem Rajskim. Całość prezentacji artystycznych uatrakcyjnili nauczyciele ZSS z Ostrowa Wielkopolskiego wcielając się w role dziecięcych bohaterów, którzy zabawiali publiczność, przypomnieli dziecięce hity z repertuaru Misia i Margolci oraz przedstawiali występujące grupy teatralne. Wszyscy artyści z 14 zespołów prezentujących się na scenie OCK w Ostrowie Wielkopolskim zyskali po raz kolejny ogromne uznanie jurorów, a przede wszystkim publiczności. Jury w składzie: dr Anita Stefańska, pani Maria Bednarczyk – Antczak i  dr Lidia Głazik przyznało 3 równorzędne wyróżnienia i trzy nagrody główne. 

Miejsce 1. otrzymała grupa teatralna Swoboda z ZSS 101 z Poznania za spektakl „O królewnie, która zasnęła ..”, miejsce 2. ORW Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne TĘCZA za przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, miejsce 3. przyznano grupie z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Ostrowie Wielkopolskim za spektakl „Mały uparty słoń”. 

    Nagrody artystom wręczali m.in.: dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, reprezentujący Powiat Ostrowski, pan Rafał Luciński oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – pani Beata Serbakowska.

MASKA 2020

XIX Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA różnił się od poprzednich pod wieloma względami. Po pierwsze – festiwal, który corocznie odbywał się w marcu, ze względu na pandemię i ograniczenia w zakresie bezpośrednich kontaktów większej liczby osób, został przeniesiony na jesień.  Wszyscy mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać – na scenie, na widowni, za kulisami. Stało się jednak inaczej. Pochodną tej sytuacji jest drugi element różnicujący tegoroczny przegląd od wcześniejszych edycji – jego forma. Organizatorzy zaproponowali zgłoszonym zespołom formułę zdalnej prezentacji przygotowanych spektakli i takiż sposób rozstrzygnięcia festiwalu, które to rozwiązanie znalazło pozytywny oddźwięk i aprobatę uczestników.

       Kolejny znak innego przebiegu przeglądu w tym roku to oczywiście obrady jury, które również pracowało on-line. Występy uważnie oglądało i oceniało profesjonalne jury w składzie: prof. dr hab. Anita Stefańska – pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu, dr Lidia Głazik – artysta plastyk, rzeźbiarka, adiunkt na Wydziale Padagogiczno – Artystycznym UAM oraz pani Maria Bednarczyk-Antczak, instruktorka teatralna.

       W XIX przeglądzie Maska wystąpiło 9 zespołów: grupa Draka z SP 19 w Kaliszu, Koło żywego słowa z  SOSW  z Ostrzeszowa, grupa Kameleon z SOSW w Konarzewie, Rupieciarnia z ZPS w  Pleszewie, Teatr na 103 z  ZSS 103 w Poznaniu, grupa Swoboda z ZSS 101 w Poznaniu, Po prostu z  ŚDS w Odolanowie, grupa teatralna z POW w Ostrowie Wielkopolskim oraz gospodarze – grupa Kajtuś Czarodziej z ZSS w Ostrowie Wielkopolskim. 

         Pierwszą nagrodę otrzymał zespół teatralny z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt: „O Królu Bulu”, II miejsce – grupa teatralna z ZSS nr 103 w Poznaniu za przedstawienie pt.: „Katarynka”, III miejsce – grupa teatralna z ZSS im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim  za  bajkę  “O Czerwonym Kapturku”.

       Niepełnosprawni artyści po raz kolejny zademonstrowali, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu, że w swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować, że do powierzonych zadań artystycznych podchodzą bardzo poważnie, z oddaniem i zaangażowaniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom za dostarczone przeżycia artystyczne.

Poniżej linki do spektakli:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie
  https://drive.google.com/file/d/1X4Mfz50T4ExfRYc7XLWMiiVJuWKgGo-A/view?usp=sharing
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu
  https://youtu.be/LTTobE8CtBs
 3. SOSW Konarzew
  https://megawrzuta.pl/download/22b70031c4055572fbb646266126dac0.html
 4. SOSW Ostrzeszów
  https://www.dropbox.com/s/qy7chx6s4evipla/Maska-2020-Niedwiedziolandia.mp4.mp4?dl=0

I miejsce
ZSS nr 101 Poznań – przedstawienie pt. “O Królu Bulu”
https://www.youtube.com/watch?v=n_K-sUpgVzs

II miejsce
ZSS nr 103 Poznań – przedstawienie pt: “Katarynka”
https://drive.google.com/file/d/1eWWWL7xUvQhjaX_vepfRGOIUgEUROsJl/view?usp=sharing

III miejsce
ZSS Ostrów Wielkopolski – przedstawienie pt.”Czerwony Kapturek”
https://youtu.be/ICoNm3pTdOE

MASKA 2021

Dwadzieścia lat temu zaczęło się tak spontanicznie… Zwykły pomysł, prosta myśl dały początek niezwykłemu wydarzeniu…

XX festiwal MASKA ze względu na pandemię prowadzony był hybrydowo. Udział wzięło 12 grup teatralnych. Jury w składzie: prof. dr hab. Anita Stefańska – pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu oraz pedagożka i instruktorka teatralna pani Wioletta Sikora oceniało osiem przedstawień teatralnych online i cztery spektakle „na żywo”. Statuetkę zabrała ze sobą grupa teatralna Kameleon z Konarzewa  za przedstawienie: „Mały książę”. Wyróżnienie otrzymali: Dzieci Janusza Korczaka z Poznania za spektakl „Naprawmy świat” i Kajtuś Czarodziej z ZSS z Ostrowa Wielkopolskiego za spektakl „Leń”, na podstawie wiersza Jana Brzechwy.

MASKA 2022

Organizowany już od 21 lat przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA to, jak twierdzą niektórzy, marka sama w sobie.

7 czerwca 2022 r. na scenie OCK po raz kolejny wystąpili artyści z całej Wielkopolski, prezentując nie tylko swój talent, ale także cenne przesłanie. Tegoroczna MASKA nabrała szczególnego charakteru z uwagi na fakt, że poprzednie dwie edycje z powodu pandemii, odbywały się w nietypowej konwencji – online. Zarówno organizatorzy, instruktorzy, opiekunowie, a przede wszystkim wychowankowie i aktorzy niezwykle entuzjastycznie podeszli do wznowionej formuły bezpośredniego spotkania na scenie (i za kulisami….).

Wszyscy podchodzą do tego festiwalu bardzo poważnie, bo jak podkreśliła prowadząca imprezę Magdalena Skrzypek: „Maska” to czas, kiedy każdy z uczestników może spełnić swoje marzenie, realizować siebie, tworzyć nowe wymiary bycia osobą.

Zgromadzoną publiczność powitała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Beata Serbakowska życząc wszystkim zgromadzonym wspaniałej uczty duchowej, a oficjalnie zmagania teatralne otworzył Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Paweł Luciński. Impreza rokrocznie odbywa się pod patronatem Starosty Ostrowskiego, jednak swój wkład finansowy  w realizację przedsięwzięcia ma zarówno samorząd powiatowy, jak i miejski.

Oprócz zaproszonych gości, na widowni zasiadły dzieci z ostrowskich placówek oświatowych. Występom przyglądała się jednak nie tylko publiczność, ale także profesjonalne jury w składzie: dr hab Anita Stefańska – prof. UAM, arteterapeuta, pracownik naukowy, prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS oraz dr Lidia Głazik artysta plastyk, rzeźbiarka, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu .

Niepełnosprawni artyści po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu. W swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować. W tegorocznym przeglądzie wystąpiło 9 zespołów: „Kajtuś czarodziej” z ZSS w Ostrowie Wielkopolskim, WTZ z Kalisza, „Koło Żywego Słowa” ze SOSW w Ostrzeszowie, „Leśne Skrzaty” z Ośrodka RW-CER TĘCZA w Wolicy, „Rupieciarnia” z ZPS w Pleszewie, „Tacy sami”  z ZSS w Jarocinie, „Teatrzyk Zielona Półnutka” z ZSS 112 w  Poznaniu, „Farshte”ze  Stowarzyszenia na Tak z Poznania oraz grupa teatralna z ZSZ 2 im. J.Korczaka z Poznania.

Wyrównany poziom zaowocował trzema równorzędnymi wyróżnieniami. Otrzymały je: Koło Żywego Słowa ze SOSW w Ostrzeszowie – „Niedźwiedziolandia”, Leśne Skrzaty z ORW CER Tęcza w Wolicy – Żabi król oraz ZSZ 2 im.J.Korczaka z Poznania  – Jedno jest niebo dla wszystkich.

Zwycięzcami XXI Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA 2022 zostali młodzi aktorzy z grupy „FARSHTE” z Poznania prezentujący spektakl pt. „Tęsknota, miłość wszędzie tam gdzie jestem ja…”. Drugie miejsce zajęła grupa z ZSS w Ostrowie Wielkopolskim za etiudę pt. „ Mam znalazłem..”, a trzecie otrzymał zespół Teatrzyk Zielona Półnutka z ZSS 112 w Poznaniu za przedstawienie – „Słońce w trzech odsłonach”.

Jak twierdzi jurorka festiwalu – dr hab. Anita Stefańska – „Przegląd to cenna i bardzo trafiona inicjatywa podjęta przez Zespół Szkół Specjalnych. To ważne działanie w procesie edukacji  i terapii osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim działaniom teatr staje się czymś więcej niż tylko realizacją spektaklu czy sztuki teatralnej. Jest to teatr angażujący, zakłada w swoich działaniach twórczych podmiotowość jednostki, postrzega człowieka przez pryzmat jego całościowego rozwoju osobistego. Najważniejszy jest w nim aktor, który podczas procesu twórczego spotyka się z samym sobą, z tematami ważnymi dla siebie. Dzięki temu odkrywa i realizuje siebie…”

To wydarzenie kulturalne, społeczne, ale i towarzyskie – dodaje nauczycielka ZSS Justyna Szymańska – „Przegląd realizowany od 21 lat pozwolił na integrację ze środowiskiem lokalnym, na nawiązanie stałych przyjaźni, wymianę doświadczeń. Pozwolił wyjść uczniom i podopiecznym z roli formalnej, określonej przez instytucję i budować, poprzez działania artystyczne, własne poczucie wartości, pewność siebie, rozwijać kompetencje komunikacyjne i społeczne wychowanków”.

Kolejna edycja Przeglądu za nami. Zapraszamy za rok, zarówno uczestników jak i wierną publiczność.

 

MASKA 2023

Za nami kolejne zmagania uczestników XXII Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych „Maska”.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim Panią Beatę Serbakowską. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Ostrowskiego Pan Paweł Rajski, który obejmuje patronat nad przeglądem. Wielką niespodzianką dla uczestników i gości okazała się wizyta Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek, która przekazała czek na ręce pana Dariusza Suskiego prezesa  Stowarzyszenia „Promyk” działającego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolski, który jest organizatorem Maski.

Do przeglądu w tym roku stanęło 10 zespołów teatralnych. Grupy podlegały ocenie jury, w którym tradycyjnie zasiadły zaprzyjaźnione panie: prof. dr hab. Anita Stefańska – arteterapeutka, pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu oraz pedagożka i instruktorka teatralna pani Wioletta Sikora. Na scenie jak zawsze było kolorowo, wesoło, ciekawie i intrygująco. Spektakle zachwycały formą i treścią przekazu scenicznego.

Laureatami tegorocznego XXII Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych „Maska” zostali:

SOSW Borzęciczki za spektakl „ Dzielny ołowiany żołnierzyk”.

Drugą nagrodę otrzymała „Księżniczka na ziarnku grochu” grupy teatralnej „Kajtuś Czarodziej” ZSS w Ostrowie Wielkopolskim.

Trzecie miejsce przypadło SOSW w Konarzewie za spektakl „Obcy”.

Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali:

ORW CER „Tęcza” Wolica  – „Taneczny zawrót głowy”, SOSW Ostrzeszów – „Paweł i Gaweł”,  ZSS Jarocin „Tacy sami” – „W mroku jest tyle światła” i ZSS 112 Poznań „Jesteś bohaterem”.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i radość bycia RAZEM.

Do zobaczenia za rok…

 

 

MASKA 2024

Teatr, to wszystko! W nim można odnaleźć myśl, słowo, taniec, obraz i człowieka. To czas, kiedy będąc w tej samej przestrzeni z innymi, stajemy się jednością odczuwając i doznając w jednym czasie piękna i prawdy….

Zgromadzoną publiczność, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Specjalnych, powitała pani dyrektor Beata Serbakowska, życząc wspaniałej uczty duchowej, a oficjalnie, zmagania teatralne otworzył Starosta Ostrowski Pan Paweł Rajski, pod patronatem którego impreza odbywa się rokrocznie.

Spektakle prezentowane podczas Przeglądu oceniało jury w składzie: prof. UAM dr hab. Anita Stefańska – pracownik naukowy Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu, specjalista w zakresie arteterapii, prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS  oraz mgr  Violetta Sikora – pedagog, instruktor teatralny, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

Werdykt jury przedstawia się następująco: I nagrodę otrzymała grupa Teatrzyk na 103 z ZSS nr 103 w Poznaniu za spektakl pt. „Jestem”, II nagrodę Grupa Kajtuś czarodziej z ZSS w Ostrowie Wielkopolskim za spektakl pt. „Czerwony Kapturek”, III nagroda przypadła Grupie teatralnej Pasjonaci z ZSZ nr 2 w Poznaniu za „Teatr improwizacyjny”. Wyróżnienia otrzymali: ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim za spektakl „Obok siebie”, ZPS w Pleszewie za spektakl „Witajcie w naszej bajce” oraz ORW CER Tęcza z Wolicy za „Cyrkowe przeboje”.

Serdecznie dziękujemy aktorom, ich opiekunom i instruktorom za moc wrażeń i emocji, których nam dziś dostarczyli. Dziękujemy publiczności za zaangażowanie, współuczestnictwo w naszym święcie teatru oraz wyrazy empatycznego zainteresowania. Wyrazy wdzięczności kierujemy także pod adresem Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za wkład finansowy w realizację naszego przedsięwzięcia.

Było dziś wzruszająco, wesoło, barwnie, emocjonalnie…. Po raz kolejny poczuliśmy, że Maska buduje swoistą wspólnotę uczestników – aktorów i odbiorców. Pragniemy, aby to poczucie, że warto teatr tworzyć, że warto w teatr się bawić, że warto teatr celebrować, pozostawało w nas zawsze.

 

 

 

Skip to content