ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Wczesne wspomaganie

            WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU to specjalistyczne zajęcia, których celem jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego najmłodszych. Ich zadaniem jest pobudzanie do aktywności sfer, które nie zostały zaburzone i usprawnianie tych zaburzonych.

WWR przeznaczone jest dla dzieci z problemami rozwojowymi, a w szczególności dla:

  • niesłyszących 
  • niewidzących 
  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z opóźnieniem rozwoju ruchowego

            Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy, z której dzieci mogą korzystać od momentu stwierdzenia u nich nieprawidłowości rozwojowych do chwili rozpoczęcia nauki  w szkole.

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię coś w rozwoju Twojego dziecka:

  • zgłoś się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR
  • zgłoś się z dzieckiem na badanie do poradni w ustalonym terminie
  • po otrzymaniu opinii o potrzebie WWR przyjdź do naszej placówki, która prowadzi zajęcia  wczesnego wspomagania dziecka

            Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju umożliwiającą im osiągnięcie określonych umiejętności zarówno emocjonalnych, poznawczych, jak i fizycznych.

 

Skip to content