ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Dokąd po pomoc

POMOC DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  ul. Szkolna 24; tel./fax. 62 735 21 63, 62 735 09 87

  Udziela świadczeń z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji osób z problemem uzależnień, współuzależnień dla młodzieży i dorosłych.
 2. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 18
  (Urząd Miejski p.202); tel. 62 582 22 02
  Udziela informacji o możliwościach:
  • podjęcia leczenia odwykowego,
  • pomocy dla osób współuzależnionych oraz dla osób z problemem przemocy w rodzinie;
  • przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego.

3.Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Powstańców Wielkopolskich 18
(Urząd Miejski p.202); tel. 62 582 22 02
Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

4.Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych, ul. Kaliska 55

  • Klub Abstynenta – dawna ,,Młyńska”
  • AA Wyspa
  • Grupa wsparcia narkomanów
  • Inne grupy samopomocowe:
   • AA Enklawa ul. Gimnazjalna
   • (Dom Katechetyczny przy Konkatedrze)
   • AA Nowa ul. Kolejowa 24b

5.Stowarzyszenie Trzeźwość
ul. Wrocławska 18; tel. 62 591 77 10
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie udziela porad dotyczących leczenia uzależnień oraz porad prawnych.

6.Kościół Parafialny Rzymskokatolicki p. w. św. Pawła Apostoła 
ul. Paderewskiego 37; tel. 62 738 73 87

  • AA Kombatant

7.Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta; ul. Ledóchowskiego 4; tel. 62 738 36 46
Noclegownia; ul. Olszynowa 53a – dla bezdomnych alkoholików

8.Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Antoniego Padewskiego; ul. Raszkowska 39 (przy Biurze Parafialnym)

  • Grupa AA Arka, tel. 062 738 75 46
  • Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
  • Telefon Zaufania; tel. 62 591 89 89

9.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Limanowskiego 17; tel. 62 592 11 22
Udziela pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień.

10.„Pomarańczowa Linia” – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się i narkotyzują
tel. 801 14 00 68, e-mail : pomaranczowalinia@wp.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Limanowskiego 17; tel.: 592 11 22, 592 16 66
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Rynek 36; tel.: 62 736 28 46
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; pl. Rowińskiego 1; tel.: 62 736 28 46
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Al. Słowackiego 1c; tel.: 62 735-51-52, 62 735 02 06
 5. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 63-460 Nowe Skalmierzyce; ul. Ostrowska 8; tel.: 62 762-15-20
 6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 63-430 Odolanów; ul. Gimnazjalna 8 c; tel.: 62 733 16 15
 7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 63-440 Raszków; Przybysławice 47; tel.: 62 734 33 11
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 63-421 Przygodzice; ul. Powstańców Wielkopolskich 2; tel.: 62 592 77 22
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 63-405 Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; tel.: 62 739 60 89
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 63-435 Sośnie; ul. Wielkopolska; tel.: 62 739 10 13, 62 739 35 46
 11. CARITAS Stacja opieki; ul. Raszkowska 39; tel.: 62 738 01 80
 12. Dom Pomocy Społecznej; ul. Partyzancka 8; tel.: 62 736 42 54
 13. Ośrodek PCK – schronisko dla kobiet i dzieci; ul. Wolności 20; tel.: 62 736 89 65, 62 736 20 91
 14. Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca; ul. Wrocławska 106d/1; tel.: 62 591 56 87
POMOC MEDYCZNA
 1. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Poznań, ul Grunwaldzka 158; tel. 61 850 60 00
  Oddział NFZ – Kalisz ul. Kolegialna 4; tel. 62 757 17 24, 62 757 62 86
  ZZOZ ul. Limanowskiego 20; tel. 62 595 11 00
  Pogotowie Ratunkowe tel. 999

 2. Poradnie specjalistyczne:

  ortopedyczna

  • TRAUMA ul. Lotnicza 24; tel. 62 735 58 48

  neurologiczna

  • ul. Limanowskiego 20 tel. 62 595 13 96
  • ul. Okólna 11 tel. 62 505 72 05, 501 509 144

  psychiatryczna

  • ul. Lotnicza 24, tel. 724 769 979
  • ul. Limanowskiego 20; tel. 62 591 75 47
  • ul. Staroprzygodzka 48; tel. 62 735 30 30

  rehabilitacyjna

  • ul. Limanowskiego 20; tel 62 595 13 36
  • ul.Śmigielskiego 10; tel. 62 891 00 33
  • ul. Wrocławska 81; tel. 62 737 42 50
  • ul. Okólna 11; tel. 62 593 00 70

  logopedyczna

  • BAKRA, ul. Limanowskiego 25,tel. 62 735 91 45

  okulistyczna

  • OKO, ul. Lotnicza 24; tel. 62 735 85 15

  laryngologiczna

  • BAKRA, ul. Limanowskiego 25, tel. 62 735 91 45
POMOC OFIAROM PRZEMOCY
 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Król. Jadwigi 1; tel. 62 736 51 39
 2. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Al. Słowackiego 1C; tel. 62 735 25 57
 3. Policja 997
 4. Telefon zaufania przy PCPR tel. 800 431 064
 5. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 6. Rodzinny Telefon Zaufania 800 431 064
 7. Niebieska linia tel. 801 12 00 02, adres e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 8. Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS tel. 62 592 11 22
 9. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny ul. Sądowa 2; tel. 62 736 01 01
 10. Interwencja policyjna 62 595 22 38, 62 595 22 39
 11. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka; tel. 800 121 212
ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

Wykaz świetlic socjoterapeutycznych:

 1. Stowarzyszenie ,,Zacharzew 2000″ – świetlica terapeutyczna przy SP nr 14 ul. Krotoszyńska 171
 2. Stowarzyszenie ,, Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” – świetlica terapeutyczna przy parafii p. w. św. Pawła Apostoła ul. Paderewskiego 37
 3. Spółdzielnia Oświatowa – świetlica terapeutyczna przy Szkole Podstawowej Uczniów Kreatywnych ul. Waryńskiego 29
 4. Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas ul. Grunwaldzka 72
 5. Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  • świetlica terapeutyczna przy SP 5 ul. Grabowska 13
  • świetlica terapeutyczna przy SP 6 ul. Staroprzygodzka 112
  • świetlica terapeutyczna przy SP 7 ul. Bema 30
  • świetlica terapeutyczna przy SP 9 ul. Asnyka
  • świetlica terapeutyczna przy SP 11 ul. Batorego 2
  • świetlica środowiskowa „Boże podwórko” ul. Gimnazjalna
  • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Wolności 10; tel. 62 735 50 27
  • Ostrowskie Centrum Kultury ul. Wolności 2; tel. 62 736 40 60
  • Kino Komeda, ul Powstańców Wielkopolskich; tel. 62 591 82 77
  • Biblioteka Główna im. Stefana Rowińskiego, ul. Wolności 2; tel. 62 737 47 08 (wypożyczalnia) 62 737 47 04 (czytelnia)
  • Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 22; tel. 62 736 21 73
  • Biblioteka Dziecięca, ul Królowej Jadwigi, tel. 62 736 48 49
  • Biblioteka Pedagogiczna – Książnica, ul. Limanowskiego 17; tel. 62 736 68 54
  • BWA Galeria Sztuki Współczesnej ul. Wrocławska 3; tel. 62 735 49 54
  • Muzeum Miasta, Rynek 1; tel. 62 592 80 52
Skip to content