ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Projekty

ZA ŻYCIEM

„Za życiem” to kompleksowy program wsparcia skierowany do rodziców i kobiet w
ciąży (w tym powikłanej), obejmujący działania w zakresu integracji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń
opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których
zdiagnozowano ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność intelektualną, a także
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w
czasie porodu. Osoby, do których skierowano wsparcie, to dzieci od 0. roku życia do czasu
podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których
występują wybrane schorzenia wg ICD–10.
W ramach Programu w szkole realizowane są zajęcia terapeutyczne z zakresu: terapii
integracji sensorycznej, terapii neurologopedycznej, logopedii, terapii ręki, terapii
psychologicznej, pedagogicznej, hipoterapii, sensomotorycznej terapii widzenia,
logosensoryki wspomagającej rozwój komunikacji, zajęć usprawniania ruchowego,
wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz biofeedback’u.
Projekt jest finansowany z budżetu państwa. Kwalifikacja do programu następuje po
rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej.

MASKA

Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA powstał w 2001r. z
inicjatywy społeczności Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie
Wielkopolskim.
Celem projektu jest nowe spojrzenie na aktywność artystyczną osób
niepełnosprawnych. Niewątpliwym atutem MASKI jest autentyczność i spontaniczność
sceniczna. Aktorzy są współtwórcami spektakli przez co mogą realizować własne wizje
ukazania siebie i swoich emocji. Praca nad spektaklami jest wynikiem rozmów, szukania
niekonwencjonalnych środków przekazu i komunikacji. To niezwykłe przeżycie artystyczne,
zarówno dla samych aktorów, jak i widowni. Uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych,
ośrodków szkolno–wychowawczych, a także dorośli skupieni w warsztatach terapii
zajęciowej z terenu Wielkopolski. Przedsięwzięcie ma charakter konkursowy.

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim przystąpiła do
rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Ideą programu jest przyczynienie się do uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego
poprzez wykorzystywanie różnego rodzaju sprzętu technicznego i wyposażenia. Sprzęt ten
pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności, a także odkrycie w sobie określonych
talentów i ich rozwijanie. Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu na tym etapie rozwoju
edukacyjnego dziecka, szczególnie w szkole specjalnej może czy też powinno wpłynąć na
ułatwienie wyboru kierunku dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
W ramach programu nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł
na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży. Wyposażenie szkoły wzbogaciło się m.in. o drukarkę 3D, robot wielofunkcyjny,
piekarniki elektryczne wolnostojące, kuchenki indukcyjne, gofrownice, blendery, akcesoria
kuchenne, a także szlifierki do drewna i narzędzia stolarskie, które zaopatrzyły szkolną
stolarnię. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka).

AKTYWNA TABLICA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 przystąpiła do rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2017-2019.
W wyniku tych działań otrzymaliśmy finansowe wsparcie w kwocie 14 tys. złotych na
zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Od 6 grudnia 2017r. wyposażenie szkoły
wzbogaciło się o dwa monitory interaktywne, które znajdują się w salach dla uczniów z

głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakupiony sprzęt znacznie zwiększa
różnorodność wykorzystanych materiałów edukacyjnych w czasie lekcji oraz możliwość
szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów.
W ramach realizacji programu rządowego wzięliśmy udział w międzyszkolnej sieci
współpracy nauczycieli TIK w nauczaniu. Pierwsze spotkanie i wymiana doświadczeń w
zakresie stosowania TIK w szkole specjalnej odbyło się 16 stycznia 2018r. w ramach
Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego w naszej szkole. Uczestnicy spotkania mieli
okazję zwiedzić szkołę i zapoznać się z wyposażeniem sal w ramach programu Aktywna
Tablica.
Sprzęt multimedialny oraz TIK są na bieżąco wykorzystywane podczas zajęć
edukacyjnych we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej.

DZIEŃ BIAŁO-CZERWONY

Od siedemnastu lat w naszej szkole jest obchodzony Dzień Biało-Czerwony. Jego
celem jest uczczenie Święta Niepodległości.
Każdego roku przyjmujemy specjalnych gości: przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych,
urzędników miejskich, sportowców – żużlowców, koszykarzy.
Tradycyjnie wspólne świętowanie to także zespołowe tworzenie kotylionów, raczenie
się biało-czerwonym tortem i innymi biało-czerwonymi smakołykami. Dla uczniów z
niepełnosprawnościami niezwykle ważne jest celebrowanie Święta Niepodległości w sposób
przystający do ich możliwości i uzdolnień. Dzieci uczestniczą w grach ruchowych,
plastycznych i zręcznościowych oraz czytelniczym kąciku patriotycznym. Dużo wrażeń
dostarczają też coroczne konkursy, między innymi plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do
książki lub na najbardziej fantazyjne biało-czerwone nakrycie głowy.
Organizację święta wspomógł grant na kwotę 7 tys. z Funduszu Grantowego Dobrego
Sąsiedztwa Dla Ostrowa Wielkopolskiego. Olbrzymim wsparciem służył Powiat Ostrowski na
czele ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim oraz Senat RP i Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki, natomiast nagrody dla laureatów konkursów ufundował Prezydent RP
Andrzej Duda.

MARATON UŚMIECHU

Od 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych był organizowany Maraton Uśmiechu.
Odbyło się pięć edycji tej imprezy, przygotowania do szóstej zostały przerwane przez
pandemię Covid-19.
Organizatorami Maratonu byli: Powiat Ostrowski, Stowarzyszenie Wspierające
Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim – PROMYK, Klub Sportowy
MARATON Ostrów Wielkopolski.
Maraton Uśmiechu miał pokazać, że właściwa integracja polega na otwarciu i
autentycznej współpracy ze społeczeństwem. Osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i
dorośli – mogli pobyć z biegaczami i być biegaczami, poczuć adrenalinę, atmosferę zawodów.
Co roku trasy Biegów Głównych (5, 10 i 15 km) prowadziły ulicami miasta Ostrowa – z
Rynku, przez ulice: Wrocławską, Staszica, Gimnazjalną, Ledóchowskiego do ulicy Pruślińskiej i
z powrotem do Rynku. Bieg Indywidualny dla dzieci i młodzieży (800 m) – z Rynku, przez
ulice: Wrocławską, Staszica, Gimnazjalną i z powrotem do Rynku. Bieg Towarzyszące –
rodzinne odbywały się na Placu 23 stycznia.
Impreza była adresowana do dzieci i młodzieży, rodzin, sprawnych i
niepełnosprawnych. W naszym Maratonie stawialiśmy na promocję aktywnego trybu życia,
nabywanie i kształtowanie zdrowych nawyków. Chcieliśmy także pokazać, że powiat
ostrowski, miasto Ostrów Wielkopolski i firmy tu działające są przyjazne osobom
niepełnosprawnym oraz wspierają rozwój kultury fizycznej i sportu.
Piąta edycja Maratonu Uśmiechu okazała się rekordowa pod względem ilości
uczestników. W biegach głównych wzięło udział ponad 500 biegaczy, natomiast w biegach
towarzyszących ponad 200.
Każdego roku otrzymaliśmy ogromne wsparcie materialne, finansowe i techniczne od
lokalnych przedsiębiorców i ugrupowań. Wspomogli nas m.in.: Powiat Ostrowski, Sonko, Budrem, Sleeping
Expert Ostrów, MT Kaczmarek, Woseba Odolanów, PURUS Polska, Aeroklub Ostrowski, TŻ
Ostrovia, KPR Ostrovia, KKS Lech Poznań, Decathlon Kalisz, Litex, Florentyna Pleszew, Galeria
Ostrovia, PGNiG SA Odolanów, Slam Poland, Lazur, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, PBO,
ZPM Śliwiński, Rada Osiedla Nr 11 „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH", info-Net, Edex, Grześ
Turystyka i Edukacja, OCK, Hellen Doron English, SkyFitness, Rehabilitacja Bartoszek,
EkoHairSpa, Warsztat Wizerunku, Meble Doktór, ArtInStone CarcarGroupe, Ursopol,

Rodzinny Park Przygód i Edukacji Górecznik, Pizzeria Flamingo, Obiady u Violi, kwiaciarnie
Irys i Badylarnia.
Organizacja imprezy na tak dużą skalę była możliwa również dzięki fundacjom i
funduszom grantowym: Fundacja Santander, Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa Dla
Ostrowa Wielkopolskiego, Fundacja Tesco, Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie
Wielkopolskim (Wodkan).
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez te lata choć raz! Do
zobaczenia na trasie!

PO WER

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w
projekcie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków
PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pt.: „Wzmocnienie
kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w
kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie”. Projekt był realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Czas jego realizacji to 28.09.2018 – 27.09.2021.
Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach typu „job shadowing” w Stiftung
Rehabilitationszentrum Thüringer Wald (REHA), w Schleusingen (Niemcy).
Zajęcia odbywały się zgodnie z programem pobytu:
– zwiedzanie centrum DOMINO w Suhl (Dynamik-Orientierung- Miteinander-Integration-
Normalität-Offenheit) – specjalnej placówki dla młodzieży i dorosłych z głęboką
niepełnosprawnością, którzy dzięki warsztatom i zajęciom rewalidacyjnym, częściowo się
uczą, a częściowo kształcą zawodowo;
– obserwacja w Oberrod – warsztaty dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie do pracy i
praca zawodowa niepełnosprawnych, zwiedzanie warsztatów – miejsc pracy osób z
niepełnosprawnością;

– zwiedzanie Wohnheime w Schleusingen – dom mieszkalny Haus Bienenkorb, jeden z 6
działających pod kierunkiem REHA – oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży,
dorosłych), także intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek
„domach", które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać
usamodzielnianie się;
– obserwacje w ośrodku rehabilitacji zawodowej w Shleusingen – zapoznanie się z
prowadzonym w REHA kształceniem specjalnym zawodowym w powiązaniu z agencją pracy i
zakładami pracy oraz obserwacje w zakresie: orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy;
kształcenia zawodowego w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych intelektualnie;
doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające
na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym;
– indywidualny udział w zajęciach w szkole podstawowej specjalnej i w Shleusingen –
Lindenschule;
– dzień warsztatowy w „szkolnej firmie" Lindelei.
We wszystkich placówkach nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z
dokumentacją szkolną, planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli, doradców
zawodowych, psychologa, pedagoga, specjalistów. Byli przyjmowani bardzo serdecznie. Mieli
możliwość aktywnego poznawania działania REHA we wszystkich jego obszarach.
W godzinach popołudniowych uczestnicy szkoleń brali udział w programie
kulturowym. Podczas pobytu w Niemczech zwiedzili Suhl, Erfurt, Schleusingen i Coburg.
23 marca 2022 roku złożono wniosek i rozpoczęcie kolejnej edycji programu PO WER
„Module PRO – partnerstwo na rzecz stworzenia modułów w kształceniu zawodowym osób
niepełnosprawnych intelektualnie”. Udział w niej mają wziąć: Zespół Szkół Specjalnych im.
Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w
Ostrowie Wielkopolskim, Stiftung Rehabilitationszentr um Thüringer Wald w Thüringen, w
Niemczech oraz Work Experience Agency Ltd w Dublinie, w Irlandii.

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO – „SŁONECZNA ŚCIANA”

Celem utworzenia Słonecznej Ściany była zmiana niewielkiego fragmentu przestrzeni
miejskiej poprzez powstanie specjalnej strefy ekologicznej.
Mało estetyczna, zniszczona ściana budynku ZSS została przekształcona w “żywą
ścianę”, w której tworzenie od podstaw była zaangażowana społeczność lokalna. Nasi
uczniowie od momentu powstania wciąż zajmują się pielęgnacją i utrzymaniem projektu, co
jest dla nich rodzajem terapii.
Drugim elementem strefy ekologicznej jest ogród kieszonkowy z warzywnikami,
donicami kwiatowymi oraz zbiornikiem na deszczówkę, które, razem z zamontowanymi
budkami lęgowymi, tworzą swoistą ekosferę i odpowiednie miejsce dla ptaków do
gniazdowania.
Słoneczna Ściana niesie ze sobą wiele korzyści dla ludzi i budynku szkoły. Obcowanie z
naturą poprawia samopoczucie, zwiększa koncentrację i wydajność pracy. Rośliny
poprawiają jakość powietrza, utrzymują jego optymalną wilgotność, filtrują je i oczyszczają.
Żywa ściana pozwala na oszczędności w codziennym utrzymaniu poprzez wykorzystanie
wody deszczowej do podlewania roślin, poprawia też parametry termalne budynku,
zmniejszając zapotrzebowanie na energię elektryczną do ogrzewania budynku w porze
zimnej oraz pomaga w chłodzeniu w porze letniej, a dodatkowo chroni elewację.
Ważnym aspektem jest izolacja akustyczna – pozwala to na stworzenie spokojnego
zakątka w centrum miasta.
Montaż Słonecznej Ściany jest kontynuacją wieloletnich działań proekologicznych
podejmowanych w Zespole Szkół Specjalnych na korzyść całego miasta.
Projekt został sfinansowany w ramach grantu z Fundacji Santander Bank Polska S.A.

Skip to content