ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Historia

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

 • lata 30-te – Szkoła Specjalna mieści się w budynku przy ulicy Koszarowej.
 • 15 kwietnia 1947 roku – Powstaje Publiczna Szkoła Specjalna nr 9, placówkę organizuje Jadwiga Żywień, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
 • 1 września 1947 roku – Szkołę przeniesiono do budynku byłych koszar przy ulicy Wolności 10.
 • 1 września1951 roku – Kierownictwo obejmuje absolwent Instytutu Pedagogiki Specjalnej – Władysław Giergiel.
 • 1952 rok – Mury szkoły opuszcza 16 pierwszych absolwentów.
 • 7 października 1953 roku – Przeprowadzka do budynku przy ulicy Kościuszki 5.
 • 26 maja 1976 roku – Z okazji 20 – lecia placówki, zarządzeniem Ministra Oświaty, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, nadano imię: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 28 maja 1977 roku – Uroczystość 30 – lecia połączono z Dniem Patrona i wręczeniem Szkolnego Sztandaru.
 • 1987 rok – 40 – lecie Szkoły.
 • 1 września 1990 roku – Rozpoczęcie kapitalnego remontu szkoły. Przez 4 lata szkoła funkcjonuje w zastępczym budynku po byłym OHP przy ulicy Odolanowskiej 19 w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 1 września 1994 roku – Powrót do wyremontowanego, zmodernizowanego budynku przy ulicy Kościuszki 5.
 • 14 października 1994 roku – Uroczyste otwarcie szkoły po kapitalnym remoncie.
 • 25 kwietnia 1997 roku – Obchody 50 – lecia szkoły połączone z oddaniem do użytku pawilonu rehabilitacyjnego i budynku przyszkolnego nr 2.
 • 1 września 1997 roku – Likwidacja samodzielnie istniejącej Szkoły Szpitalnej nr 22 i przyłączenie jej do Szkoły Podstawowej nr 12 im. Janusza Korczaka.
 • 1 września 1999 roku – Rozpoczyna swą działalność Gimnazjum Specjalne, a cała placówka przyjmuje nową nazwę: Zespół Szkół Specjalnych.
 • 1 września 2006 roku – Rozpoczyna swoją działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
 • 14 grudnia 2011 roku – Otwarcie Sali Doświadczania Świata.
 • 19 kwietnia 2012 roku – Obchody 65 – lecia Zespołu Szkół Specjalnych.
 • 7 września 2012 roku – Uroczyste otwarcie nowoczesnego boiska sportowego.
 • 24 czerwca – 25 października 2013 roku – Termomodernizacja zabytkowego budynku z przywróceniem głównego wejścia do szkoły od ulicy Kościuszki, remont łazienek i zamontowanie nowoczesnej, przeszklonej windy dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo.
 • 31 sierpnia 2017 roku – Uroczyste otwarcie nowej sali sportowej i sali widowiskowej.
 • 12 października 2017 roku – Obchody 70 – lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 1 września 2017 roku – Zaistnienie w mediach społecznościowych – założenie szkolnego Facebooka.
 • w latach 2018 – 2021 – Nawiązanie współpracy ze Szkołą w Schleusingen i udział w projekcie POWER.
 • 14 czerwca 2019 roku – Otwarcie Ogrodu Zmysłów dzięki fundacji SIĘ POMAGA Jurka Owsiaka.
 • 31 sierpnia 2019 roku – Wygaśnięcie Gimnazjum Specjalnego.
 • 1 września 2020 roku – Założenie szkolnego telefonu zaufania.
 • 1 września 2021 roku – Powstanie Słonecznej Ściany na budynku przyszkolnym nr 2.
 • 14 października 2021 roku – Zakup działki pod rozbudowę szkoły.
 • 1 kwietnia 2022 roku – Otwarcie Laboratorium Przyszłości.

DYREKTORZY:
1947 – 1951 Jadwiga Żywień – Giergiel
1951 – 1973 Władysław Giergiel
1973 – 1979 mgr Józef Kozan
1980 – 1992 mgr Irena Kubicka
1992 – 2003 mgr Maria Błochowiak – Matuszak
od 1 września 2003 r. mgr Beata Serbakowska

Skip to content