ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Grono pedagogiczne

W Zespole Szkół Specjalnych pracuje 74 nauczycieli:

 • 57 dyplomowanych,
 • 10 mianowanych,
 • 8 kontraktowych,

 

Jesteśmy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie do
pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Stanowią zgrany i twórczy zespół, oddany całym sercem dzieciom i młodzieży, dla którego praca zawodowa jest równocześnie pasją. Wysoki poziom kwalifikacji poparty jest ogromną wiedzą i doświadczeniem.
Nasi pedagodzy wciąż poszukują nowych metod i form pracy z uczniem z niepełnosprawnością, są pełni zapału i zaangażowania, a w codziennej pracy realizują wiele ciekawych pomysłów i projektów. Kadra pedagogiczna systematycznie uczestniczy w różnych
formach doskonalenia zawodowego, licznych kursach, warsztatach, szkoleniowych, w spotkaniach odbywających się w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz podnosi kwalifikacje na wielu kierunkach studiów podyplomowych. Dzięki temu wspieramy rozwój naszych uczniów wielokierunkowo m.in. w następujących specjalnościach:

 • logopedia 
 • neurologopedia
 • biofeedback
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • integracja sensoryczna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
 • wczesna interwencja i wspieranie rozwoju małego dziecka
 • terapia ręki
 • terapia zajęciowa
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • turystyka i rekreacja
 • doradztwo zawodowe

 

Grono Pedagogiczne 2022
Skip to content