ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

ERASMUS

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w projekcie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pt: „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas jego realizacji to 28.09.2018 – 27.09.2021

Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach typu „job shadowing” w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald (REHA), w Schleusingen( Niemcy). Niniejsze opracowanie zawiera niektóre z dobrych praktyk zaobserwowanych podczas job shadowingu i wdrażane w szkole, podczas zajęć z uczniami. Są one wynikiem udziału w tej formie doskonalenia zawodowego, które służyło poznaniu i wdrażaniu nowych narzędzi i metod dydaktycznych przez uczestników job shadowingu.

Mamy nadzieję, że „Zbiór pomysłów na lekcje…” będzie istotnym narzędziem pomocnym we wdrożeniu zdobytych podczas mobilności doświadczeń dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Naszym celem jest to, aby nie tylko uczestnicy projektu za granicą, lecz również pozostali nauczyciele wykorzystywali te metody w codziennej pracy. Udostępniona wersja elektroniczna będzie mogło służyć dzieleniu się dobrymi praktykami ze szkołami i placówkami specjalnymi z terenu Wielkopolski. Naszym dążeniem jest, aby osiągnąć stan, w którym implementowane metody będą dobrze poznane i wykorzystywane w codziennej pracy przez wszystkich wskazanych przez dyrekcję pracowników oraz przez inne szkoły i placówki specjalne w Wielkopolsce.

Zapraszamy do obserwowania oficjalnego profilu projektu PO WER na facebooku:

https://www.facebook.com/Projekt-PO-WER-2018-2021-106120564786464/

Skip to content