ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Kalendarz roku szkolnego

DYREKTOR: mgr Beata Serbakowska

WICEDYREKTOR: mgr Aleksandra Troszczyńska

WICEDYREKTOR: mgr Daniel Czubak

SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE OD 8:00 DO 15:00

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.Rozpoczęcie zajęć –  4 września 2023 r.

  I półrocze  04.09.2023r. – 09.02.2024r.

 II półrocze 26.02.2024r. –  21.06.2024r.

2.Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023r.

3.Ferie zimowe: – 12 lutego 2024 r. – 25 lutego 2024 r.

4.Rekolekcje 20-22 marca 2024r.

5.Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02 kwietnia 2024 r.

6.Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki

 – język polski 14 maja 2024 r. (wtorek)

 – matematyka 15 maja 2024r. (środa)

 – język obcy nowożytny  16 maja 2024r. (czwartek)

7. Rozdanie świadectw 21 czerwca 2024r.

8.Koniec roku szkolnego 2023/2024 – 31 sierpnia 2024r.

Dodatkowe dni do odpracowania:

02-03.11.2023 r., 02.05.2024 r.,31.05.2024 r.

OBIADY cena: 10 PLN wydawane w godzinach: 11:30-13:30

ŚWIETLICA: mgr Sławomira Biegańska –Rainhard, mgr Sylwia Cofalska, mgr Agata Grzesiak, mgr Marta Mydlak mgr Marta Pawlak

poniedziałek, wtorek,  czwartek 6:30 – 17:30, środa 6:30- 16:30, piątek 6:30-16:30

PSYCHOLOG mgr Anastazja Cieślak – Karbowy

poniedziałek 11:30-15:30, wtorek 11:30-15:30, środa 08:30 -11:30, czwartek 8:30-11:30, piątek 08:30-15:30

PEDAGOG mgr Anna Gynter

poniedziałek 08:30-12:30, wtorek 8:30 -12:30, środa 12:30 -15:30,czwartek 10:30- 15:30, piątek 8:30-12:30

BIBLIOTEKA mgr Eliza Czwordon – Jarmołowicz

poniedziałek 7:45-8:45        i 10:45-15:45, wtorek 7:45 -15:45, środa 7:45 -12:45, czwartek 7:45- 13:45, piątek 7:45 -9:45 i 10:45 – 13:45

PIELĘGNIARKA  mgr Iwona Bartnik

poniedziałek 7:45-15:20, wtorek 7:45-15:20, środa 11:00-15:20,czwartek 7:45-15:20, piątek 7:45-15:20

DYŻURY NAUCZYCIELI: w dniu zebrań z rodzicami od godziny 16:30  w pokoju nauczycielskim

KONSUTACJE wg harmonogramu 1 x raz w tygodniu w pokoju nauczycielskim

ZEBRANIA Z RODZICAMI

8 WRZEŚNIA 2023r.   

24 LISTOPADA 2023r.         

 9 LUTEGO  2024r.

 19 KWIETNIA 2024r.

Skip to content