ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Kalendarz roku szkolnego

DYREKTOR: mgr Beata Serbakowska

WICEDYREKTOR: mgr Aleksandra Troszczyńska

WICEDYREKTOR: mgr Daniel Czubak

SEKRETARIAT CZYNNY CODZIENNIE OD 8:00 DO 15:00

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.Rozpoczęcie zajęć –  1 września 2022 r.

  I półrocze  01.09.2022r. – 27.01.2023r.

 II półrocze 13.02.2023r. –  23.06.2023r.

2.Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022r.

3.Ferie zimowe: – 30 stycznia 2023 r. – 10 lutego 2023 r.

4.Rekolekcje 29-31 marca 2023r.

5.Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.

6.Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki

 – język polski 23 maja 2023 r. (wtorek)

 – matematyka 24 maja 2023r. (środa)

 – język obcy nowożytny  25 maja 2023r. (czwartek)

7. Rozdanie świadectw 23 czerwca 2023r.

8.Koniec roku szkolnego 2022/2023 – 31 sierpnia 2023r.

Dodatkowe dni do odpracowania:

31.10.2022 r., 02.05.2023 r.,09.06.2022 r.

OBIADY cena: 10 PLN wydawane w godzinach: 11:45-13:45

ŚWIETLICA: mgr Sławomira Biegańska –Rainhard, mgr Sylwia Cofalska, mgr Agata Grzesiak, mgr Marta Mydlak mgr Marta Pawlak

poniedziałek, wtorek,  czwartek 6:30 – 17:30, środa 6:30- 16:30, piątek 6:30-16:30

PSYCHOLOG mgr Danuta Rychter

poniedziałek 8:30-12:30, wtorek 11:30-15:30, środa 11:30 -15:30, czwartek 8:30-12:30, piątek 11:30-15:30

PEDAGOG mgr Anna Gynter

poniedziałek 11:30-15:30, wtorek 8:30 -12:30, środa 8:30 -12:30,czwartek 11:30- 15:30, piątek 8:30-12:30

BIBLIOTEKA mgr Eliza Czwordon – Jarmołowicz

poniedziałek 7:45-8:45        i 9:45-15:45, wtorek 7:45 -8:45 i 9:45 – 14:45, środa 9:45 -12:45 i 13:45 – 15:45, czwartek 7:45- 13:45, piątek 7:45 -8:45 i 9:45 – 14:45

PIELĘGNIARKA  mgr Iwona Bartnik

poniedziałek 7:45-15:20, wtorek 7:45-15:20, środa 11:30-15:20,czwartek 7:45-15:20, piątek 7:45-15:20

DYŻURY NAUCZYCIELI: w dniu zebrań z rodzicami od godziny 17:00  w pokoju nauczycielskim

KONSUTACJE wg harmonogramu 1 x raz w tygodniu w pokoju nauczycielskim

ZEBRANIA Z RODZICAMI

9 WRZEŚNIA 2022r.   

25 LISTOPADA 2022r.         

 27 STYCZNIA  2023r.

 21 KWIETNIA 2023r.

Skip to content