ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Hipoterapia

Dlaczego koń?

Koń jest ciepły i dzieli się ciepłem,

Jest cierpliwy i uczy cierpliwości,

Ufa i pomaga nabrać zaufania,

Nie wyśmieje żadnej odmienności,

Nie będzie krytykował,

Do konia nie trzeba mówić, aby się z nim porozumieć,

Koń, tak jak człowiek, potrzebuje opieki i miłości, aby był szczęśliwy,

Tak jak człowiek czuje ból, strach, zimno, niechęć, odtrącenie…

Koń jest silny i delikatny.

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

            Oddziaływania hipoterapii:

  1. Strefa fizyczna: podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego. 
  2. Strefa emocjonalno-motywacyjna: wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. 
  3. Strefa poznawcza: stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności. 
  4. Strefa społeczna: aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych. 
Skip to content