Aktualności

3 lutego 2021 - Zdrowe żywienie

Od środy 03 lutego 2021 roku w naszej szkole rozpoczął się cykl spotkań z serii „Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i bezpiecznych u dzieci i młodzieży". Inicjatorem i realizatorem jest Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny. Pierwsza część odbyła się pod hasłem: „Młodzież i dzieci nie jedzą śmieci". Celem spotkania było ukształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się oraz uświadomienie uczniom, co wpływa na zdrowe odżywianie. Świeże warzywa i owoce na realizację projektu zapewnili: Hurtownia Owoców i Warzyw Adria z Sieroszewic, Conditor Ubezpieczenia oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Awex Sp.z o.o. z miejscowości Kościuszków. Naszym darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY

zdrowe zywienie

Innnowacja pedagogiczna "Tanecznym krokiem – zajęcia ruchowe przy muzyce i piosence"

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Tanecznym krokiem – zajęcia ruchowe przy muzyce i piosence ". Skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej klasy V A, VI A i VI B z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i ze sprzężeniami. Jest realizowana w okresie od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021r. w ramach zajęć edukacyjnych.

Celem głównym innowacji jest stymulowanie rozwoju fizycznego uczniów, poznawczego i emocjonalno-społecznego poprzez zorganizowane działania ruchowe przy muzyce.

Cele ogólne innowacji: kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie wzajemnych kontaktów i dzielenie przestrzeni z innymi, porozumiewanie się poprzez ćwiczenia, rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości, integracja zespołów klasowych.

Cele szczegółowe: nawiązanie kontaktu z drugą osobą i z grupą, rozwijanie świadomości ciała i orientacji w jego schemacie, rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - rozumienie i wykonywanie poleceń, rozwijanie szybkości reakcji, rozwijanie poczucia równowagi, kształtowanie zdolności do samokontroli, doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, giętkości i wytrzymałości, rytmizowanie organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozładowanie stresu i nagromadzonego napięcia w sposób akceptowany społecznie, wzajemne poznawanie się i budowanie relacji w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie się tolerancji i empatii, przełamywanie własnych słabości, kształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ­zaspokajanie potrzeby uznania, akceptacji i bezpieczeństwa, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy.

Z niepełnosprawnością łączą się często negatywne czynniki utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Szczególnie niekorzystny wpływ mają tu niepowodzenia w nauce, nadpobudliwość emocjonalna, trudności w komunikacji czy utrudnienia psychoruchowe. Nieodzowne więc jest stwarzanie sytuacji aktywizujących i integrujących uczniów oraz uczenie ich współdziałania w naturalnych sytuacjach zabawowych, ruchowych i społecznych. Uczniowie uwielbiają zajęcia ruchowe przy muzyce i warto to wykorzystać. Mają też dużą potrzebę ruchu, który z kolei jest niezbędny dla ich rozwoju. Dlatego obok stwarzania warunków do swobodnej aktywności ruchowej proponujemy uczniom zorganizowane zabawy. Rozwój motoryki m.in. aktywizuje mózg i ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju sfery fizycznej (ułatwia wykonywanie wszelkich czynności dnia codziennego), poznawczej czy emocjonalno-społecznej. Stymuluje zmysły i ma wpływ na rozwój mowy, a także ułatwia komunikację niewerbalną. Im lepiej człowiek jest rozwinięty w sferze motorycznej tym łatwiej radzi sobie w świecie. Trzeba mieć świadomość, iż aby uczeń sprawnie radził sobie z bardziej precyzyjnymi czynnościami, powinien najpierw mieć opanowane podstawowe formy ruchu z zakresu motoryki dużej. Warto więc tę motorykę jak najczęściej ćwiczyć. Odpowiednio dobrane do ruchu rytm i śpiew sprzyjają nauce nowych umiejętności. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia ułatwiają nawiązanie kontaktu z drugą osobą i z grupą, rozwijają świadomość ciała, orientację w jego schemacie, zdolność do koncentracji uwagi, umiejętności komunikacyjne, rozumienie i wykonywanie poleceń, szybkość reakcji, poczucie równowagi, zdolność do samokontroli. Ruch przy muzyce jest aktywnością, która daje możliwość przeżycia radości i chęć dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się szczęśliwe.

innowacja

 

25 stycznia 2021 - ZIMOWE PEJZAŻE w Bibliotece Publicznej filia nr 2

Przedstawiciele uczniów klas 8b i 6a przygotowali przestrzeń na nowe prace plastyczne ściągając prace z poprzedniej wystawy świątecznej. Uczniowie klasy 1 PP C przygotowali nową wystawę o zimowej tematyce. Wykorzystane zostały prace plastyczne wykonane przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wystawa będzie się cieszyć powodzeniem i przyciągnie wielu zwiedzających.

Wystawę możemy obejrzeć w Bibliotece Publicznej Filii nr 2 przy ulicy Wrocławskiej 22

Więcej informacji: https://biblioteka-ostrow.pl/Aktualno%C5%9Bci/ArtMID/380/ArticleID/161/ZIMOWE-PEJZA%c5%bbE-W-FILII-NR-2

wystawa

 

21-22 stycznia 2021 - Dzień Babci i Dziadka

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie

Z okazji Waszego święta życzymy Wam
dużo zdrowia, radości, pogody ducha,
pociechy z każdej wnuczki i każdego wnuka
Niech nie doskwiera Wam smutek i zmartwienie
a każdy gorszy dzień niech przegoni wnusia

przytulenie!
Sto Lat!

 

Zapraszamy do obejrzenia:

 

Życzenia

zyczenia

 
   
© ALLROUNDER