Aktywna tablica

aktywna tablicaSzkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 uczestniczy w Rządowym programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica".
W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 14 tys. złotych. Od 6 grudnia 2017 r. wyposażenie szkoły wzbogaciło się o dwa monitory interaktywne. Znajdują się w salach dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Korzystają z nich wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Marta Mydlak.
28 listopada 2017 r. panie Marta Mydlak i Aleksandra Troszczyńska brały udział w konferencji „Aktywna tablica w praktyce" organizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Nasza szkoła uczestniczy w międzyszkolnej sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Pierwsze spotkanie i wymiana doświadczeń w zakresie stosowania TIK w szkole specjalnej odbyło się 16 stycznia 2018 r. w ramach Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego w naszej szkole. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić szkołę i zapoznać się z wyposażeniem sal w ramach programu Aktywna Tablica. Dokonano prezentacji sprzętu oraz możliwości jego wykorzystania na zajęciach z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Przeprowadzono zajęcia otwarte z wykorzystaniem monitora interaktywnego w klasie pierwszej - zajęcia rozwijające kreatywność – śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.
Monitory interaktywne oraz pozostały sprzęt multimedialny oraz TIK są na bieżąco wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej. Przykłady dobrych praktyk oraz plany pracy nauczycieli – scenariusze najciekawszych zajęć publikowane będą na bieżąco.

26 kwietnia 2018 – Dzień Patrona z Aktywną tablicą

Jak co roku podczas obchodów święta patrona odbył się konkurs wiedzy o patronie. Tradycyjnie pytania dotyczyły biografii Janusza Korczaka, ale forma przeprowadzenia tego sprawdzianu wiedzy była innowacyjna. Otóż po raz pierwszy w naszej szkole konkurs odbył się przy użyciu monitora interaktywnego, telefonów komórkowych, internetu i aplikacji Kahoot! Cała zabawa polegała na tym, że troje uczniów (wyznaczeni wcześniej kapitanowie drużyn) musieli pobrać i zainstalować na swoich telefonach aplikację Kahoot! Na naszym monitorze interaktywnym wyświetlały się pytania i cztery sugerowane odpowiedzi (przy czym tylko jedna z nich była prawidłowa). Uczestnicy konkursu na swoich telefonach mieli wyświetlona kafelki z odpowiedziami i tylko za pomocą dotknięcia odpowiedniej części wyświetlacza zaznaczali poprawną odpowiedź. Wyniki po każdym pytaniu aktualizowały się – można było na bieżąco sprawdzić kto zaznaczył poprawną odpowiedź w najkrótszym czasie. Automatycznie po zakończeniu gry i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 18 pytań komputer obliczył, kto zdobył największą ilość punktów i został zwycięzcą. Na monitorze wyświetliło się podium z medalami i oklaski do wirtualnej publiczności. Taka forma sprawdzania wiedzy spodobała się wszystkim – i nauczycielom, którzy przyjechali do nas ze swoimi podopiecznymi z SOSW w Kaliszu i Wągrowcu i uczniom, którzy bardzo lubią wykorzystywać wszelakie nowinki techniczne do nauki, no i nie musieli rozstawać się ze swoimi telefonami komórkowymi...

dzien patrona z aktywna tablica

Scenariusz LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

TEMAT: Wcielamy się w mistrzów olimpijskich.

Cele główne : zachęcenie do uprawia sportów zimowych, 

upowszechnienie wśród uczniów wartości i zasad olimpizmu,

przedstawienie i wyjaśnienie symboli ruchu  olimpijskiego

 • Umiejętności – uczeń biega szybko na dystansie 12 m i rzuca do celu piłeczką plantową do pojemnika z odległości 3 m; jeździ leżąc na brzuchu na desce rehabilitacyjnej; współdziała z partnerem poruszając się na dwuosobowych nartach; potrafi grać w unihoca.
 • Wiadomości – uczeń zna: pięć zimowych dyscyplin olimpijskich,

-zna zasady współpracy indywidualnej oraz zespołowej,

-wie, gdzie odbędą się najbliższe ZIO,

-zna symbole olimpijskie

 • Sprawność motoryczna - psychomotoryczność - kształtowanie szybkości, zwinności, orientacji przestrzennej, koordynacji i reakcji na sygnały akustyczne, równowagi, koncentracji

- poprawi koordynację wzrokowo – ruchową

- wzmocni siłę mięśni obręczy barkowej, nóg

Cele wychowawcze : zna znaczenie i zasady wzajemnej pomocy i kontroli podczas lekcji.

- dba o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących,

Metody realizacji zadań ruchowych - zabawowo-naśladowcza, , zabawowo – klasyczna, pokaz

przekazywania wiedzy - pokaz i objaśnienie ;

Miejsce ćwiczeń : sala lekcyjna z tablicą interaktywną, sala gimnastyczna

Czas trwania : 90 minut

Data: 6.02.2018

 

Klasa: IV-VI

Ilość ćwiczących : 8

Przybory i przyrządy : tablica interaktywna, pachołki, kije do unihoca, pojemniki, piłeczki palantowe, deski rehabilitacyjne, narty dwuosobowe

Przebieg:

1. Zbiórka. Powitanie. Sprawdzenie obecności.

2. Przedstawienie celów i zadań lekcji.

3.Przejście do sali lekcyjnej.

4. Obejrzenie prezentacji multimedialnej nt. symboli i olimpijskich (znicz, flaga, przysięga, kółka olimpijskie, wybitni olimpijczycy-Polacy,miasta gospodarze)

5.Wypowiedzi uczniów dotyczące znanych im dyscyplin zimowych.

6.Prezentacja wszystkich 15 zimowych dyscyplin sportowych rozgrywanych na IO w Pjongczang) - film.

7. Quiz Co to za dyscyplina sportu (na podstawie zdjęć lub opisu słownego).

8. Przejście na salę gimnastyczną i ogłoszenie wyników quizu sportowego.

9.Prezentacja rysunkowych symboli niektórych dyscyplin zimowych i rozegranie zawodów w przedstawionych dyscyplinach:

saneczkarstwo (wyścigi rzędów na deskach rehabilitacyjnych)

biathlon (bieg po prostej zakończony rzutem piłeczką do pojemnika; kto nie trafi dodatkowy dystans do przebiegniecia)

bieg na nartach (chód na nartach dwuosobowych)

hokej na lodzie (mini turniej w unihoca)

10.Ćwiczenia uspokajające i oddechowe, przypomnienie miejsca ZIO 2018

11.Wysłuchanie informacji nauczyciela dotyczących przebiegu lekcji i pracy uczniów.

12.Zadanie domowe dla chętnych: Napisz nazwiska pięciu reprezentantów Polski oraz dyscypliny w jakich starują w Pjongczang.

 

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK

Klasa: I u
Data: 13.12.2017 r.
Prowadzący: mgr Piotr Szymczak – Mierzwiak
Temat zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne - Na jarmarku bożonarodzeniowym.


Cele:

 • poznawanie zwyczajów bożonarodzeniowych
 • zwiedzanie szopki bożonarodzeniowej z żywymi zwierzętami
 • wykonanie pamiątkowych zdjęć

Środki dydaktyczne:

 • telefon komórkowy

Przebieg zajęć:

 1. Wyjście na spacer na jarmark bożonarodzeniowy.
 2. Oglądanie szopki bożonarodzeniowej z żywymi zwierzętami, choinki oraz stoisk handlowych.
 3. Wykonanie wspólnych zdjęć przy choince oraz szopce bożonarodzeniowej.
 4. Powrót do szkoły.
 
   
© ALLROUNDER