Dyrekcja

Dnia 1 września 2003 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego powierzył Pani mgr Beacie Serbakowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Ostrowie Wielkopolskim.

Dyrektor mgr Beata Serbakowska

W kierowaniu placówką efektywnie wspiera Panią Dyrektor pani Wicedyrektor mgr Aleksandra Troszczyńska

Wicedyrektor mgr Aleksandra Troszczyńska

oraz Wicedyrektor mgr Daniel Czubak.

mgr daniel czubak

Godziny przyjęć

Dyrektor mgr Beata Serbakowska

skargi i wnioski

poniedziałek 11:00 - 12:00

Wicedyrektor mgr Aleksandra Troszczyńska

poniedziałek, czwartek 8:00 - 14:00

wtorek, środa - 10.30 - 17.00

piątek 8:00 - 15:00

Wicedyrektor mgr Daniel Czubak

poniedziałek, czwartek - 10.30- 17.00

wtorek, środa - 8.00 - 14.00

piątek - 8.00 - 15.00

   
© ALLROUNDER