Maska

MASKA powstała po to, aby zmienić myślenie o teatrze osób niepełnosprawnych intelektualnie. Radość tworzenia, bycia współautorem teatru, realizowania własnych wizji siebie jest wartością znacznie większą niż odgrywanie wymyślonych przez innych postaci, tematów, ról, wpisywanie się w pewne schematy, standardy. Dotychczasowe doświadczenia (opinie jury, widzów, organizatorów) wskazują, że z roku na rok przygotowane spektakle prezentują coraz wyższy poziom, są niepowtarzalne i wartościowe, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, a także dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski.

11 marca 2015 - Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA 2015

Od wielu lat (dokładnie 14) w marcu, odbywa się bardzo ważny festiwal teatralny - Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA.
Festivus czyli radosny, świąteczny czas, który łączy się z corocznymi ceremoniami, stanowi szczególną okazję do spotkań i wspólnych zabaw. Podczas ostrowskiej Maski podziwiać można spektakle najbardziej utalentowanych młodych artystów niepełnosprawnych z całej południowej wielkopolski. Z roku na rok odnotowuje się zwyżkę publiczności, artyści prezentują coraz ciekawsze formy na scenie, wyraźnie wzrasta bogactwo i różnorodność zastosowanych środków artystycznych. Od lat obserwuje się nie tylko jak rośnie odwaga i samodzielność w aktorskich propozycjach, ale również, jak rozwija się tendencja do nowych eksperymentów i poszukiwań teatralnych.
W dniu 11 marca 2015 w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się kolejny Przegląd, w którym w bieżącym roku udział wzięło 11 zespołów teatralnych. Najlepsi okazali się aktorzy z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi koło Kępna, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Historia Mojżesza na motywach Biblii", drugą nagrodę zdobył zespół Kajtuś Czarodziej – przedstawiciel gospodarzy Maski, tj. Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim za spektakl pt. „Pan Kotek był chory", a trzecią grupa teatralna z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie za przedstawienie pt. „Pinokio i Marionetki". Należy podkreślić ogromne zaangażowanie wszystkich aktorów i opiekunów, co zostało docenione przez jury w skład, którego wchodziły: dr Anita Stefańska - przewodnicząca, Teresa Burkietowicz oraz Violetta Sikora, wyróżnieniami. Grupy teatralne otrzymały wyróżnienia za: jasny przekaz i oryginalność formy scenicznej (ZSS Jarocin), opracowanie muzyczne spektaklu i plastykę słuchu (ZS nr 11 w Kaliszu), czystość formy scenicznej i organizację przestrzeni teatralnej (ZSS nr 101 w Poznaniu), harmonijną współpracę w zespole (OSW w Konarzewie), wrażenia estetyczne (OSW Ostrzeszów), opracowanie muzyczne i ekspresję aktorską (ZPS w Pleszewie), interpretację i adaptację tekstu literackiego (OSW w Borzęciczkach), opracowanie muzyczne spektaklu (WTZ Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim).

maska 01

MASKA 2014

2 kwietnia 2014 roku w OCK w Ostrowie Wielkopolskim odbył się już XIII Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, a także dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski.

Tegoroczna impreza rozpoczęła się o godz. 9.00. Powitania gości – aktorów, instruktorów, publiczności oraz przedstawicieli władz samorządowych - dokonała Dyrektor szkoły – pani Beata Serbakowska. Pani Dyrektor złożyła także podziękowania dla Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie przedsięwzięcia organizowanego przez ZSS.

W tegorocznym Przeglądzie udział wzięło 10 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski. Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: pani dr Anita Stefańska – arteterapeuta, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, pani Teresa Burkietowicz – organizator i juror wielu konkursów teatralnych, pani Paulina Dobrzyńska plastyk z MDK w Ostrowie Wielkopolskim.

Werdykt Jury z Maski 2014 przedstawia się następująco:

 • I miejsce zajęła grupa Pinokio z Zespołu Placówek Specjalnych z Pleszewa za spektakl pt. „Historia miłosna";
 • II miejsce grupa teatralna z ZSS w Kępnie za przedstawienie pt. „Brzemię miłości";
 • III miejsce przyznano zespołowi z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt. „Przygoda na zielonej wyspie".

Jury przyznało ponadto wyróżnienia w następujących kategoriach:

 • za czystość formy scenicznej i jasny przekaz spektaklu – ZSS w Ostrowie Wielkopolskim;
 • za scenografię – ZSS w Jarocinie;
 • za kulturę muzyczną - SOSW w Ostrzeszowie;
 • za interpretację tekstu – POW w Ostrowie Wielkopolskim;
 • za innowacyjne postrzeganie teatru – SOSW w Konarzewie;
 • za opracowanie muzyczne spektaklu – SOSW w Mosinie;
 • za praktyczne realizowanie funkcji terapeutycznej w teatrze – SOSW w Borzęciczkach.

Nagrodę specjalną otrzymała aktorka - Sabina Robakowska - z SOSW w Borzęciczkach za rolę Czerwonego Kapturka. W opinii jurorów poziom prezentacji konkursowych z roku na rok jest coraz wyższy, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów.

Wszystkie zespoły za swoje dokonania artystyczne, zaangażowanie i wysiłek, otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Pomiędzy spektaklami swoje talenty wokalne, instrumentalne i taneczne zaprezentowali uczniowie naszej szkoły oraz gościnnie uczniowie SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystko wskazywało, że dobrze podczas Przeglądu bawiła się widownia wśród, której znaleźli się uczniowie ZSS w Ostrowie Wielkopolskim, podopieczni ostrowskich przedszkoli i uczniowie młodszych klas ostrowskich szkół podstawowych.

Więcej informacji: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/4056

maska

 

Maska 2013

12 marca 2013 roku odbył się w OCK w Ostrowie Wielkopolskim XII Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem wspomagającym działalność Zespołu Szkół Specjalnych Promyk, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy z terenu Wielkopolski.

Tegoroczna impreza rozpoczęła się o godz. 9.00. Powitania gości – aktorów, instruktorów, publiczności oraz przedstawicieli władz samorządowych dokonała Dyrektor szkoły – pani Beata Serbakowska, która złożyła jednocześnie podziękowania dla Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie przedsięwzięcia.

maska

W XII Przeglądzie udział wzięło 10 zespołów teatralnych z Kalisza, Pleszewa, Ostrzeszowa, Odolanowa, Konarzewa, Kępna, Poznania, Mosiny i Ostrowa.

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: pani dr Anita Stefańska – adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM, członek Zarządu Stowarzyszenia Arteterapeutów „Kajros", autorka wielu publikacji dotyczących teatru osób niepełnosprawnych, pani Violetta Sikora – instruktor teatralny z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, oraz pani Paulina Dobrzyńska – plastyk.

Na widowni organizatorzy przedsięwzięcia gościli dzieci z ostrowskich przedszkoli, uczniów IV LO w Ostrowie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pensjonariuszy DPS.

Werdykt Jury z Maski 2013 przedstawia się następująco:

 • I miejsce zajęła grupa teatralna Bez Kurtyny z ZSS z Słupii koło Kępna za spektakl pt. „Sąd Króla Salomona"
 • II miejsce - grupa Swoboda z ZSS nr 101 w Poznaniu – spektakl pt. „Talenty mieszkają w piórniku"
 • III miejsce – grupa Stokrotki z Zespołu Szkół nr 11 w Kaliszu za przedstawienie „Czerwony Kapturek".

Ponadto Jury przyznało dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymała grupa Kajtuś Czarodziej z ZSS im. Janusza Korczaka w Ostrowie za przedstawienie pt. „Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach", drugie – Koło Żywego Słowa z SOSW w Ostrzeszowie – „Bajka o żyrafie".

Wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na zakończenie Przeglądu Starosta Ostrowski pan Paweł Rajski skierował wiele ciepłych słów do uczestników i organizatorów imprezy wyrażając nadzieję, że spotkamy się za rok. Więcej informacji: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/3104

 

Maska 2012

Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00. Powitania gości – aktorów, instruktorów, publiczności oraz przedstawicieli władz samorządowych dokonała Dyrektor szkoły – pani Beata Serbakowska, składając jednocześnie podziękowania Panu Staroście Pawłowi Rajskiemu za przyjęcie honorowego patronatu nad Przeglądem. Pani Dyrektor złożyła także podziękowania dla Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie przedsięwzięcia organizowanego przez ZSS.

Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonał Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski.

W tegorocznym Przeglądzie udział wzięło 11 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: pani Teresa Burkietowicz – organizator i juror wielu konkursów teatralnych, pani Violetta Sikora – instruktor teatralny z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, oraz pani Anna Pacyna - plastyk.

Więcej informacji na stronie: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/2365

maska2012

 

Maska 2011

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie to laureaci X-ego Jubileuszowego Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA.

Gościem specjalnym tegorocznego przeglądu był aktor Tomasz Kot oraz Grupa Teatralna Anny Dymnej "Radwanek" z Krakowa.

Od 10 lat organizatorem Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a w tym czasie impreza rozrosła się organizacyjnie i zyskała prestiż.

Więcej informacji:

http://www.powiat-ostrowski.pl/aktualnosci/1575/

maska2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wyróżnił Honorową odznaką "Zasłużony dla Kultury Polski" Beatę Serbakowską - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. W czwartek, 23 marca 2011 roku podczas X Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA odznakę wręczył Paweł Rajski - Starosta Ostrowski.

Więcej informacji:

http://www.powiat-ostrowski.pl/aktualnosci/1580/

 
   
© ALLROUNDER