ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

Konferencja  naukowo – metodyczna „Edukacja przyszłości. Kierunki pracy z uczniem z niepełnosprawnością”

11 października 2022 roku na terenie Zespołu Szkół Specjalnych  im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Konferencja  naukowo – metodyczna pod tytułem: „Edukacja przyszłości. Kierunki pracy z uczniem z niepełnosprawnością”, która zawiera się w cyklu imprez związanych z Jubileuszem 75 – lecia Zespołu Szkół Specjalnych.
Konferencja stała się okazją  do podjęcia refleksji oraz dyskusji nad możliwościami i kierunkami działań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych, itp.  w aktualnym systemie oświaty, w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także podzielenia się doświadczeniami z pracy z tą grupą uczniów.
Uczestników spotkania powitała dyrektor szkoły Pani Beata Serbakowska, a oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał Starosta Ostrowski Pan Paweł Rajski. Wśród prelegentów znalazły się m.in. dr Beata Tylewska – Nowak z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, która omówiła temat –  „Szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w latach dwudziestych XXI wieku” oraz dr Dominika Bartoszak, Wydział Psychologii UAM, która omówiła problem „Reagowania na zachowania i doświadczenia uczniów w obrębie seksualności”. Głos zabrało też liczne grono nauczycieli tej placówki.
Klimat spotkania był nie tylko przyjazny ale także niezwykle twórczy. W atmosferze dyskusji udało się wypracować szereg interesujących konkluzji. 
Tekst: Justyna Szymańska
 
 

Udostępnij post na:

Najnowsze posty

Newsletter

Dodaj się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o naszych aktulanościach

Skip to content