Wczesne wspomaganie

wczesne wspomaganie 03

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ma na celu:

  • wszechstronne stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego dziecka;
  • wspieranie rodziców w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy dziecku w jego rozwoju;
  • pomoc rodzicom w zaakceptowaniu siebie jako rodzica dziecka z niepełnosprawnością;
  • pokazanie rodzicom, że niepełnosprawności nie należy za wszelką cenę pokonać, przezwyciężać;
  • wspólne z rodzicami poszukiwanie odpowiedzi na pytanie "jak przygotować dziecko do życia pomimo niepełnosprawności, z niepełnosprawnością?"

wczesne wspomaganie 02

Opieką zespołu objętych jest wiele rodzin z dziećmi w wieku od 2 miesiąca życia do 8 roku życia.

Terapia obejmuje:

  • zajęcia grupowe łączące metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę Józefa Godfryda Thulina, metodę integracji sensorycznej, techniki relaksacyjne
  • zajęcia indywidualne - integracja sensoryczna; techniki behawioralne – trening umiejętności społecznych, programy aktywności; metoda „Floortime"; terapia pedagogiczna. terapia logopedyczna.
wczesne wspomaganie 01
   
© ALLROUNDER