Stowarzyszenie Promyk

Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych "Promyk" w Ostrowie Wielkopolskim powstało 10 października 2001r.

Adres:

ul. Kościuszki 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon, fax: 62 735-57-54

Stowarzyszenie wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059494

Działalność stowarzyszenia "Promyk" jest możliwa w dużej mierze dzięki wsparciu firm, małych przedsiębiorstw, osób prywatnych.

Konto Stowarzyszenia "Promyk":
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
818430 0009 0005 1477 0171 5230

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc!

Cele statutowe:

Wspieranie statutowej działalności Zespołu Szkół Specjalnych , którego cele statutowe to między innymi:

  • Zapewnieni uczniom wszechstronnego rozwoju osobowości.
  • Kształtowanie środowiska wychowawczego.
  • Zapewnienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej , logopedycznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjne w ramach nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych.
  • Maksymalne usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

W wyniku prac komisji grantowej konkursu mikrograntów Dzień Bezpiecznego Internetu 2012, organizowanego w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo" finansowanego ze środków The Velux Foundations, została wyłoniona lista 33 projektów, które ze 121 nadesłanych wniosków spełniły wymogi formalne oraz otrzymały najwyższe oceny merytoryczne.

Wśród wybranych projektów znalazł się projekt "AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU", który będzie realizowany przez "PROMYK" i Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2012 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet".

Zespół Szkół Specjalnych już od 7 lat systematycznie bierze udział w obchodach DBI. W roku 2012 ZSS wraz z Stowarzyszeniem Wspomagającym Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK" jako jedna z trzech szkół w Wielkopolsce, została w wyniku prac komisji grantowej konkursu mikrograntów Dzień Bezpiecznego Internetu 2012, organizowanego w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo", fnansowanego ze środków The Velux Foundations, wyłoniona wśród 33 zwycięskich projektów z całej Polski, które spełniły wymogi formalne oraz otrzymały najwyższe oceny merytoryczne. Na realizację projektu pod tytułem "AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU", który realizowany był w dniach 2-3 lutego „Promyk" wraz ZSS otrzymał 2850zł. Podczas realizacji projektu odbyły się między innymi warsztaty na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz warsztaty na temat zagrożeń w Internecie ze wskazaniem na różne treści m.in. rasistowskie, nazistowskie, związane z terroryzmem, przemocą, narkotykami, pornografią. W ramach projektu przeprowadzono pokazy filmów, prezentacje multimedialne i pogadanki. Uczniowie brali także udział w konkursach na plakat promujący bezpieczny internet. Każdy z uczestników projektu otrzymał dyplom, upominki oraz drobny poczęstunek. Uczniowie bardzo zadowoleni z dotychczasowych działań związanych z DBI już czekają na kolejne obchody w 2013 roku.

dzien bezpiecznego_internetu

 
   
© ALLROUNDER