EFS logo

Wyniki rekrutacji uzupełniającej, przeprowadzonej w związku z pandemią.

wyniki mini

wyniki 2 mini

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej",

 

IV grupa

Kolejna – czwarta - grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w dniach 21 do 25 października 2019 r. brała udział w szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Szkolenia job shadowing odbywały się placówkach REHA w Suhl i Schleusingen. Po szkoleniach pod kierunkiem dyrektor LINDENSCHULE nauczycielki zwiedzały Suhl, Schleusingen, Coburg, Erfurt. Największe wrażenie na uczestniczkach szkoleń zrobiły Ośrodek dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim DOMINO oraz szkoła podstawowa specjalna LINDENSCHULE w Schleusingen. Dzieląc się wrażeniami po powrocie podkreślały doskonałą preorientację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracę środowiska lokalnego z Fundacją REHA.

 

III grupa

W dniach 23 do 27 września 2019 r. kolejna – trzecia - grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych brała udział w szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele szkoły podstawowej, terapeuci z zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz psycholog i pedagog. Szkolenia job shadowing odbywały się placówkach REHA w Suhl i Schleusingen. Po szkoleniach pod kierunkiem dyrektor LINDENSCHULE nauczycielki zwiedzały Suhl, Schleusingen, Coburg, Erfurt. Największe wrażenie na uczestniczkach szkoleń zrobiły Ośrodek dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim DOMINO oraz szkoła podstawowa specjalna LINDENSCHULE w Schleusingen. Dzieląc się wrażeniami po powrocie podkreślały doskonałą preorientację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracę środowiska lokalnego z Fundacją REHA.

 

II grupa

W dniach 2 do 8 czerwca 2019 r. druga grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych brała udział w szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Szkolenia odbywały się zgodnie z programem, obejmowały zajęcia typu job shadowing oraz zwiedzanie miejscowości, gdzie znajdują się placówki REHA tj Suhl i Schleusingen. W czasie wolnym od szkoleń zwiedzali Coburg i Erfurt. Nauczyciele wrócili ze szkolenia usatysfakcjonowani, z nowymi pomysłami do pracy z naszymi uczniami.

 
   
© ALLROUNDER