EFS logo

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej",

IV grupa

Kolejna – czwarta - grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w dniach 21 do 25 października 2019 r. brała udział w szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Szkolenia job shadowing odbywały się placówkach REHA w Suhl i Schleusingen. Po szkoleniach pod kierunkiem dyrektor LINDENSCHULE nauczycielki zwiedzały Suhl, Schleusingen, Coburg, Erfurt. Największe wrażenie na uczestniczkach szkoleń zrobiły Ośrodek dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim DOMINO oraz szkoła podstawowa specjalna LINDENSCHULE w Schleusingen. Dzieląc się wrażeniami po powrocie podkreślały doskonałą preorientację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracę środowiska lokalnego z Fundacją REHA.

 

III grupa

W dniach 23 do 27 września 2019 r. kolejna – trzecia - grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych brała udział w szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele szkoły podstawowej, terapeuci z zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz psycholog i pedagog. Szkolenia job shadowing odbywały się placówkach REHA w Suhl i Schleusingen. Po szkoleniach pod kierunkiem dyrektor LINDENSCHULE nauczycielki zwiedzały Suhl, Schleusingen, Coburg, Erfurt. Największe wrażenie na uczestniczkach szkoleń zrobiły Ośrodek dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim DOMINO oraz szkoła podstawowa specjalna LINDENSCHULE w Schleusingen. Dzieląc się wrażeniami po powrocie podkreślały doskonałą preorientację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracę środowiska lokalnego z Fundacją REHA.

 

II grupa

W dniach 2 do 8 czerwca 2019 r. druga grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych brała udział w szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Szkolenia odbywały się zgodnie z programem, obejmowały zajęcia typu job shadowing oraz zwiedzanie miejscowości, gdzie znajdują się placówki REHA tj Suhl i Schleusingen. W czasie wolnym od szkoleń zwiedzali Coburg i Erfurt. Nauczyciele wrócili ze szkolenia usatysfakcjonowani, z nowymi pomysłami do pracy z naszymi uczniami.

 

PO WER - grupa 1

W dniach 6 – 10 maja 2019 r w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie." realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pierwsza grupa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w szkoleniu job shadowing w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald – REHA – Schleusingen – Niemcy.
Nauczyciele mieli okazję obserwować organizowany w dniu 6 maja 2019 r Dzień Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Congress Centrum Suhl, który odbywał się pod hasłem #MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir (#misjawłączenie - Przyszłość zaczyna się od Ciebie).
Pozostałe zajęcia odbywały się zgodnie z programem pobytu:

  • zwiedzanie centrum DOMINO w Suhl (Dynamik-Orientierung- Miteinander-Integration-Normalität-Offenheit) - specjalnej placówki dla młodzieży i dorosłych z głęboką niepełnosprawnością, którzy dzięki warsztatom i zajęciom rewalidacyjnym, częściowo się uczą, a częściowo kształcą zawodowo i najprostszych czynnościach życiowych,
  • obserwacja w Oberrod - warsztaty dla osób niepełnosprawnych – przygotowanie do pracy i praca zawodowa niepełnosprawnych, zwiedzanie warsztatów – miejsc pracy osób z niepełnosprawnością,
  • zwiedzanie Wohnheime w Schleusingen – dom mieszkalny Haus Bienenkorb, jeden z 6 działających pod kierunkiem REHA - oferta dla osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), także intelektualnie, zapewniająca im życie i mieszkanie w jednej z 6 placówek „domach", które mają za zadanie wspierać ich w samodzielnym życiu, ułatwiać usamodzielnianie się,
  • obserwacje w ośrodku rehabilitacji zawodowej w Shleusongen - zapoznanie się z prowadzonym w REHA kształceniem specjalnym zawodowym oraz powiązaniu z agencją pracy i zakładami pracy, obserwacje w zakresie: orientacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie młodzieży pod okiem specjalistów i przy wsparciu Urzędu Pracy; kształcenia zawodowego w wybranych zawodach osób niepełnosprawnych intelektualnie; doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych z różnymi upośledzeniami, polegające na doradztwie, wprowadzaniu i towarzyszeniu im w życiu zawodowym,
  • indywidualny udział w zajęciach w szkole podstawowej specjalnej i w Shleusingen – Lindenschule
  • dzień warsztatowy w „szkolnej firmie" Lindelei.

We wszystkich placówkach nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją szkolną, planowaniem zajęć, organizacją pracy nauczycieli, doradców zawodowych, psychologa, pedagoga, specjalistów. Byli przyjmowani bardzo serdecznie. Mieli możliwość aktywnego poznawania działania REHA we wszystkich jego obszarach.
W godzinach popołudniowych uczestnicy szkoleń brali udział w programie kulturowym. Podczas pobytu w Niemczech zwiedzili Suhl, Erfurt, Schleusingen i Coburg.
Program pobytu był bardzo dobrze przygotowany i na szkolenie oraz zwiedzanie wykorzystano każdą chwilę. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni, pełni nowych wrażeń i pomysłów do swojej pracy zawodowej.

Kliknij tutaj, by zapoznać się z reportażem ze szkolenia.

 
   
© ALLROUNDER