EFS logo

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w projekcie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna pt: „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie". Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas jego realizacji to 28.09.2018 – 27.09.2021.

Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach typu „job shadowing" w Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald (REHA), w Schleusingen( Niemcy). Niniejsze opracowanie zawiera niektóre z dobrych praktyk zaobserwowanych podczas job shadowingu i wdrażane w szkole, podczas zajęć z uczniami. Są one wynikiem udziału w tej formie doskonalenia zawodowego, które służyło poznaniu i wdrażaniu nowych narzędzi i metod dydaktycznych przez uczestników job shadowingu.

Mamy nadzieję, że „Zbiór pomysłów na lekcje..." będzie istotnym narzędziem pomocnym we wdrożeniu zdobytych podczas mobilności doświadczeń dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Naszym celem jest to, aby nie tylko uczestnicy projektu za granicą, lecz również pozostali nauczyciele wykorzystywali te metody w codziennej pracy. Udostępniona wersja elektroniczna będzie mogło służyć dzieleniu się dobrymi praktykami ze szkołami i placówkami specjalnymi z terenu Wielkopolski. Naszym dążeniem jest, aby osiągnąć stan, w którym implementowane metody będą dobrze poznane i wykorzystywane w codziennej pracy przez wszystkich wskazanych przez dyrekcję pracowników oraz przez inne szkoły i placówki specjalne w Wielkopolsce.

PO WER na Facebooku

Zapraszamy do obserowania oficjalnego profilu porjektu PO WER na facebooku:

https://www.facebook.com/Projekt-PO-WER-2018-2021-106120564786464/

 

Projekt PO WER 2018 - 2021

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią nareszcie udało się sfinalizować wyjazd dwóch ostatnich grup! Przeszkolone pod względem językowym, dobrze przygotowane merytorycznie uczestniczki ruszają dzisiaj do Schleusingen w pięknej Turyngii. Czeka je moc wrażeń i nowych doświadczeń podczas szkoleń job shadowing oraz wiele atrakcji turystycznych. Czekamy na relacje! Powodzenia!

po-wer

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej, przeprowadzonej w związku z pandemią.

wyniki mini

wyniki 2 mini

 

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej",

 
   
© ALLROUNDER