Nabór

Informujemy, że cały czas trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021, do klasy I oraz uczniów do klas starszych. W okresie zawieszenia pracy szkoły, zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych:

 • pocztą tradycyjną: ul.Kościuszki 5; 63-400 Ostrów Wlkp.
 • pocztą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  W temacie maila prosimy wpisać: NABÓR
 • osobiście: wypełnione druki wraz z dokumentacją wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki, która znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko w ośmioosobowych zespołach będzie realizowało podstawę programową kształcenia ogólnego przewidzianą dla szkół ogólnodostępnych. W osiąganiu sukcesów szkolnych pomoże dzieciom stosowanie metod oraz różnych dodatkowych zajęć wspierających, uwzględniających problem rozwojowy ucznia.

Zapisu dziecka do do szkoły dokonują rodzice / opiekunowie prawni osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 08.00 do 15.00. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy pod numerem telefonu: (62) 735 57 54

Składając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, rodzice / opiekunowie prawni obowiązani są podać:

 • numer PESEL dziecka,
 • adres zameldowania dziecka,
 • adres zamieszkania dziecka,
 • adres e-mailowy, numery telefonów rodziców / opiekunów prawnych umożliwiające szkole szybki kontakt,
 • inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

W celu zapisania dziecka rodzice / opiekunowie prawni obowiązani są dostarczyć:

 • wniosek o przyjęcie dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego do wglądu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
 • w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
 • zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I

Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu w stołówce szkolnej wynosi 10,00 zł.

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 06.30 – 16.45. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców / opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy.

Opiekę medyczną w szkole zapewnia pielęgniarka.

Dzieci zamieszkałe na terenie powiatu ostrowskiego mogą skorzystać z internatu Specjalego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, mieszczącego się przy ul. Gimnazjalnej 13 w Ostrowie Wielkopolskim www.osrodek.osw.pl

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Podanie SP
 3. Podanie PP
 4. Zgoda na odbiór dziecka
 5. Karta zgłoszenia – świetlica
 6. Zgoda na przetwarzanie danych

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego działalność szkoły oraz zadowolenie i radość naszych uczniów.

https://www.youtube.com/watch?v=SF0WsVM5j9o&feature=share

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze stroną internetową szkoły. Poznacie tam Państwo całą ofertę placówki.

   
© ALLROUNDER