Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2020/2021 kadra pedagogiczna składa się z 76 nauczycieli specjalistów, oligofrenopedagogów stale doskanalących i podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Awans zawodowy nauczycieli:

  • 55 - dyplomowanych
  • 7 - mianowanych
  • 11 - kontraktowych
  • 3 - stażystów

 

kadra pedagogiczna 2017 mini

 

   
© ALLROUNDER