Hipoterapia

We współczesnym świecie wiele mówi się na temat rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym, społecznym. Wiele metod wspomagania niepełnosprawnych jest już dobrze znanych i na stałe wpisanych w metodykę pracy placówek opiekuńczych, wychowawczych i opieki medycznej. Coraz częściej jednak pojawiają się nowatorskie sposoby i pomysły na prowadzenie terapii. Specjaliści zauważyli dobroczynny wpływ zwierząt na wielopłaszczyznową rehabilitację i rewalidację. Dotyczy on zarówno sfery emocjonalnej, społecznej, poznawczej jak i fizycznej człowieka. Zarówno dogoterapia jak i hipoterapia zasłużyły na miano wyjątkowych, skutecznych, wszechstronnych form terapii.

hipoterapia 01

Pracując na co dzień z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, często ruchową, dostrzegamy ogromną potrzebę poszukiwania nowych sposobów pracy, które z jednej strony byłyby niezmiernie atrakcyjne, a z drugiej strony niezwykle efektywne. Obserwując żywe reakcje dzieci podczas wycieczek szkolnych do stadniny koni, ich zapał i radość z możliwości obcowania z tymi zwierzętami, i wielki smutek z powodu rozstania z nimi, narodził się pomysł na zorganizowanie systematycznej współpracy z Ostrowskim Klubem Jeździeckim Oxer. Od 2006 roku prowadzimy Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

hipoterapia

Celami, które założyliśmy inicjując program są:

 • nabycie i doskonalenie umiejętności jazdy konnej
 • przywrócenie osobom niepełnosprawnym sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka
 • rewalidacja różnych zaburzonych funkcji poprzez działania twórcze i aktywność ruchową
 • przełamywanie barier w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 • rozwijanie samodzielności
 • integrowanie rówieśników sprawnych i mniej sprawnych
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonych patologią, pokazanie im innego modelu życia i wartości

Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości. Terapia z końmi obejmuje całą istotę człowieka, oddziaływuje zatem pozytywnie na układ oddechowy, poprawia ukrwienie, wpływa korzystnie na funkcje serca, układu krążenia. Dzięki bliskim kontaktom ze zwierzętami dzieci nabierają poczucia pewności, wiary w swoje możliwości, łatwiej nawiązują kontakty. Specyfika tego rodzaju terapii niesie ze sobą ogromne możliwości: koń daje wrażenie chodu ludzkiego, zmniejsza spastyczność mięśni, hamuje przetrwałe odruchy postawy, przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia, koryguje postawę ciała, zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach, pobudza zmysły, stanowi źródło bodźców równoważnych, uaktywnia, usprawnia pracę organów wewnętrznych, co ważne – uczy, mobilizuje i nie nudzi, relaksuje, jest uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym. To właśnie obecność konia – współterapeuty sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca zupełnie nowe efekty.

hipoterapia 02

Również w tym roku szkolnym z dobrodziejstw hipoterapii korzysta grupa 20 uczniów naszej szkoły. Podzieleni za grupy wyjeżdżają do Gospodarstwa Agroturystycznego do Wtórku i tam pod okiem instruktorów i pedagogów doskonalą swoje umiejętności jeździeckie. W programie zajęć nie zabrakło również elementów opieki nad zwierzętami: karmienia, czyszczenia, dbania o kopyta. Takie zajęcia dodatkowo wzmacniają więź ze zwierzęciem, uczą odpowiedzialności i troski. Dzieci uczą się same siodłać i kiełznać konie co czasami jest nie lada wyzwaniem. Satysfakcja z samodzielnego przygotowania konia do jazdy jednak jest nie do przecenienia. Raz w roku podczas Hubertusa – największego święta koniarzy – jeźdźcy i amazonki z Zespołu Szkół Specjalnych mogą popisać się swoimi umiejętnościami jeździeckimi przed całą szkołą podczas wspólnej zabawy. Tego dnia we Wtórku rozgrywane są konkurencje, gry i konkursy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Oczywiście część z nich odbywa się – bo jakby inaczej - na końskim grzbiecie.

hipoterapia 02

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego. Od 2006 roku udaje nam się pozyskać dotację na nasze zajęcia jeździeckie dzięki Stowarzyszeniu wspomagającemu działalność Zespołu Szkół Specjalnych PROMYK. Na przestrzeni tych lat swojego wsparcia udzielili nam m.in. Ministerstwo Sportu, Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, Fundacja PZU, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Najwierniejsi nasi przyjaciele to Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz PFRON. Dzięki wszystkim ludziom, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby osób niepełnosprawnych możemy kontynuować naszą przygodę z jeździectwem, a przecież powszechnie wiadomo, że: „największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie".

   
© ALLROUNDER