1947 - 2017
70-lecie Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim

 

20 października 2017 – Wspomnienie obchodów 70-lecia naszej szkoły

Jubileusz 70- lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim obchodzono w sposób szczególny w dniach 10 -12 października 2017.
Elementem inaugurującym uroczystości jubileuszowe był we wtorek 10 października 2017 wieczorny projekt - „Koncert na Ścianie" pod kierunkiem Ryszarda Bazarnika. Sceną dla muzyków stał się budynek szkoły przy ulicy Kościuszki 5. Niekonwencjonalny sposób umiejscowienia instrumentów i muzyków, magia świateł, śpiewne melodie, tropikalne rytmy i niepowtarzalne show sprawiły, że zebrana publiczność bawiła się doskonale. W to muzyczne przedsięwzięcie włączyli się także nauczyciele ZSS. Koncert był o tyle niecodziennym wydarzeniem, że muzycy, choć z dużą częstotliwością koncertujący w różnych częściach świata, po raz pierwszy gościli w Wielkopolsce.

wspomnienie 01

Drugi dzień jubileuszowych uroczystości rozpoczął się w ostrowskiej Konkatedrze mszą świętą w intencji społeczności Zespołu Szkół Specjalnych z okazji 70-lecia istnienia placówki. Mszy przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak. Podczas homilii celebrans podziękował rodzicom i nauczycielom za trud wychowania dzieci i młodzieży, a z okazji rocznicy złożył piękne życzenia pedagogom oraz uczniom. Wydarzeniem towarzyszącym po uroczystej mszy św. było odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli, pracowników i podopiecznych placówki, którym zapalono symboliczne znicze.

wspomnienie 02

Tego dnia obchody 70-lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, a jednocześnie - 50-lecia nadania szkole imienia patrona, ubogacone zostały konferencją na temat: „Janusz Korczak w interpretacji teraźniejszości wychowawczej". Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka - Barbara Janina Sochal. W trakcie obrad wystąpili m.in. wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia z Warszawy, Nowej Rudy, Zgorzelca i Ostrowa Wielkopolskiego. Miłym akcentem podczas spotkania było wyróżnienie grupy nauczycieli ZSS za ich codzienną pracę wychowawczą oraz upowszechnianie myśli pedagogicznej Starego Doktora.

Centralny punkt jubileuszowych obchodów, a jednocześnie ostatni dzień uroczystego świętowania miał miejsce w Ostrowskim Centrum Kultury. Zgromadzonych gości i przyjaciół szkoły w „wirtualnym" świecie ZSS - przywitał ciepły głos Krystyny Czubówny. Podczas prezentacji widzowie mogli poznać historię szkoły, w trakcie wirtualnego spaceru zobaczyć, jak wygląda ona dzisiaj, razem z artystami uczestniczyć w różnorodnych zajęciach muzycznych, tanecznych, sportowych. Publiczność wraz z uczniami szkoły mogła śpiewać piosenki, brać udział w zajęciach sportowych, pląsać razem z harcerzami przy ognisku, a na koniec.... wznieść się ponad wszystko razem z motylami.

wspomnienie 03

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości – władze, politycy, społecznicy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przyjaciele wspierający działalność ZSS. Na widowni nie zabrakło emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, rodziców podopiecznych placówki i wreszcie samych uczniów. Na ręce Pani Dyrektor Beaty Serbakowskiej złożono ogrom serdeczności, gratulacji oraz życzeń na kolejne lata działań edukacyjnych placówki.

wspomnienie 04

Po części artystycznej przybyli goście mieli możliwość zwiedzenia placówki, pozaglądania w stare i dobrze znane – choć zmienione – miejsca, podziwiania nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia, a wreszcie obejrzenia ekspozycji: z okazji jubileuszu placówki, prezentującej dokonania drużyny harcerskiej i oczywiście wystawy prac plastycznych uczniów.
Obchody 70-lecia placówki Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim minęły w niezwykle miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze wspomnień, rozmów i rozmyślań dostarczając wszystkim uczestnikom ogromu wrażeń i emocji oraz ciekawych doświadczeń.

Więcej informacji:

https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/6505

http://wlkp24.info/ucza-wychowuja-pokazuja-swiat-juz-70/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1567735013285014&id=262361820489013

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566324233426092&id=262361820489013

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1164523457011309&id=896723727124618

https://www.facebook.com/marzena.wodzinska.7/posts/1651238114951444

 

Patron

"Jestem nie po to,
aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to,
abym ja działał i kochał..."
Janusz Korczak

Jesteśmy dumni, że wybitny pedagog, człowiek o wielkim sercu - bohater jest naszym patronem. Fakt ten zobowiązuje całą społeczność szkolną do poprawnego postępowania, umiłowania dobra, szacunku dla drugiego człowieka.

Dnia 26 maja 1967 roku, w 20 -lecie istnienia placówki, nadano szkole imię Janusza Korczaka oraz odsłonięto w głównym holu tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi.

W 1975 roku powstaje Kącik Patrona z płaskorzeźbą przedstawiającą Janusza Korczaka.

Od tej pory wszystkie ważne uroczystości szkolne odbywają się przy Kąciku Patrona.

27 kwietnia 1976 roku szkoła przeżywa kolejną doniosłą uroczystość. Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 12 otrzymuje imię przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka.

31 maja 1978 roku spotyka nas wyróżnienie. Poczet sztandarowy naszej szkoły zostaje zaproszony na uroczyste posiedzenie Komitetu Obchodów setnej rocznicy urodzin Janusza Korczaka do Sali Kolumnowej Pałacu Rady Ministrów w Warszawie.

Od 1 października 1984 roku rozpoczyna działalność na terenie szkoły Zespół Polskiego Komitetu Korczakowskiego "Wielkopolska Południowa".

W długoletniej pracy pedagogicznej naszej placówki dominuje tematyka korczakowska. Postępujemy "w imię haseł korczakowskich, za przykładem jego dzieła", zgodnie z sentencją zawarta w hymnie szkoły.

W 60 rocznicę powstania placówki patronem Zespołu Szkół Specjalnych został Janusz Korczak.

 

Historia

 • Lata 30-te
  Szkoła Specjalna mieści się w budynku przy ulicy Koszarowej
 • 15 kwietnia 1947 roku
  Powstaje Publiczna Szkoła Specjalna nr 9; placówkę organizuje Jadwiga Żywień, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
 • 1 września 1947 roku
  Szkołę przeniesiono do budynku byłych koszar przy ulicy Wolności 10.
 • 1 września 1951 roku
  Kierownictwo obejmuje absolwent Instytutu Pedagogiki Specjalnej -Władysław Giergiel.
 • 1952 r.
  Mury szkoły opuszcza 16 pierwszych absolwentów.
 • 7 października 1953 roku
  Przeprowadzka do budynku przy ulicy Kościuszki 5.
 • 26 maja 1967 roku
  Z okazji 20 -lecia placówki zarządzeniem Ministra Oświaty, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadano szkole nazwę o następującym brzmieniu:
  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Janusza Korczaka
  w Ostrowie Wlkp.
 • 27 kwietnia 1976 roku
  Szczep Harcerski otrzymuje imię bohatera -przyjaciela dzieci -Janusza Korczaka.
 • 28 maja 1977 roku
  Uroczystość 30 -lecia połączono z Dniem Patrona i wręczeniem Szkolnego Sztandaru.
 • 1 września 1990 roku
  Rozpoczął się remont kapitalny budynków szkolnych. Przez 4 lata szkoła funkcjonuje w zastępczym budynku po byłym OHP przy ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Wrzesień 1994 roku
  Rok szkolny 1994/95 przynosi duże zmiany, wracamy do odremontowanego, estetycznie urządzonego budynku.
 • 14 października 1994 roku
  Uroczyste otwarcie szkoły po kapitalnym remoncie
 • 25 kwietnia 1997 roku
  obchody 50 -lecia szkoły; oddanie do użytku pawilonu rehabilitacyjnego i budynku przyszkolnego nr 2.
 • 1 września 1999 roku
  Rozpoczyna swą działalność Gimnazjum Specjalne, a cała placówka przyjmuje nową nazwę: Zespół Szkół Specjalnych.
 • 1 września 2006 roku
  Rozpoczyna swą działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Dyrektorzy szkoły:

1947 -1951 Jadwiga Żywień - Giergiel

1951 -1973 Władysław Giergiel

1973 -1979 mgr Józef Kozan

1980 -1992 mgr Irena Kubicka

1992 -2003 mgr Maria Błochowiak - Matuszak

od 1 września 2003 mgr Beata Serbakowska 

 
   
© ALLROUNDER