Aktualności

30 marca 2022 - Warsztaty z dramy

W dniu 30.03.2022 roku na terenie naszej szkoły odbyły się warsztaty z dramy prowadzone przez trenerki z Drama Way w Warszawie- Panię Aldonę Żejmo-Kudelską i Marię Deptę.
W pierwszej części szkolenia uczestniczyły nauczycielki- instruktorki grup teatralnych, które biorą udział w organizowanym przez naszą szkołę Przeglądzie Form Teatralnych Maska. Goście dotarli do nas z Poznania, Pleszewa, Jarocina, Konarzewa, Kalisza. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli naszej placówki.
W drugiej części warsztatów udział wzięli uczniowie naszej szkoły zarówno szkoły podstawowej jak i przysposabiającej do pracy.
Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze strukturą dramy i ukazanie możliwości jej zastosowania w praktyce szkolnej.
Wszyscy bardzo aktywnie włączyli się w proponowane przez prowadzące ćwiczenia. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele weszli „w role" z dużym zaangażowaniem. Zajęcia miały charakter twórczy, refleksyjny, terapeutyczny. Każdy wyniósł z nich ciekawe, nowe doświadczenie....

warsztaty

   
© ALLROUNDER