Aktualności

18 lutego 2021 - Wiele nas łączy...

Za nami kolejne owocne spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej "Wiele nas łączy-emocje w naszym życiu". Dziś rozmawialiśmy o emocjach i sposobach ich okazywania. Taka rozmowa była potrzebna, bo dzięki niej dowiedzieliśmy się, w jaki sposób możemy okazywać swoje emocje i jak możemy sobie z nimi radzić, używając do tego muzykoterapii. Poprzez zabawy muzyczno-ruchowe nawiązaliśmy bliższą więź z kolegami, dowiedzieliśmy się, że nie wszyscy myślą i czują tak jak ja, że inaczej reagują i w inny sposób wyrażają swoje emocje.
Kształtujmy więc dalej swoje kompetencje społeczne, nawiązywanie relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach i pamiętajmy, że wiele nas łączy niezależnie od naszego wieku, wyglądu, czy sposobu poruszania.

innowacja

12 lutego 2021 - Prezentacja

Serdecznie zachęcamy rodziców do zapoznania się z prezentacją multimedialną pt: "Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych", przygotowaną przez Pana Piotra Szymczaka – Mierzwiaka.

 

10 lutego 2021 - Zimowe wędrówki

Uczniowie z klasy V-VI lubią wyzwania. Wybrali się więc wraz z opiekunami na pieszą wędrówkę do Antonina fantastycznie zaśnieżonym szlakiem. Odpoczynek zaplanowany został przy obelisku ku czci księcia Ferdynanda Radziwiłła i jego żony Pelagii (na zdjęciu). Po dotarciu do pałacu myśliwskiego w Antoninie i wysłuchaniu jego historii, wszyscy z radością ogrzali się przy ognisku i z apetytem zjedli kiełbaski oraz wypili ciepłą herbatę. Wycieńczeni, ale zadowoleni z pokonania ponad 8 km wszyscy szczęśliwie wrócili pociągiem do Ostrowa.

zimowa wedrowka

 

9 lutego 2021 – XI Dzień Bezpiecznego Internetu

Po raz jedenasty w naszej szkole obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzięki specjalnym prezentacjom uczniowie co roku poznają zagrożenia, jakie mogą wiązać się z korzystaniem z sieci globalnej, ale też dowiadują się, jak lepiej wykorzystywać to medium. I w tym roku podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu mieli oni okazję kolejny raz przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa oraz wymienić pozytywne strony korzystania z Internetu w smartfonach: oprócz rozmów telefonicznych to pisanie wiadomości tekstowych, słuchanie muzyki, korzystanie z gier, kalkulatora, oglądanie filmików, sprawdzanie pogody i wiele innych. Uczniowie utrwalili sobie także zasady korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych w szkole. Z okazji DBI ogłoszono również Międzyszkolny Konkurs Informatyczny Promujący Bezpieczny Internet. Specjalnym zadaniem tegorocznego konkursu jest przygotowanie w zespołach 3-osobowych książeczki pt. Smartfon, jak korzystać z niego z umiarem? Tegoroczny międzyszkolny konkurs odbywa się korespondencyjnie. Rozstrzygnięcie nastąpi za miesiąc.

dbi

 

3 lutego 2021 - Zdrowe żywienie

Od środy 03 lutego 2021 roku w naszej szkole rozpoczął się cykl spotkań z serii „Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i bezpiecznych u dzieci i młodzieży". Inicjatorem i realizatorem jest Zespół Wychowawczo – Profilaktyczny. Pierwsza część odbyła się pod hasłem: „Młodzież i dzieci nie jedzą śmieci". Celem spotkania było ukształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się oraz uświadomienie uczniom, co wpływa na zdrowe odżywianie. Świeże warzywa i owoce na realizację projektu zapewnili: Hurtownia Owoców i Warzyw Adria z Sieroszewic, Conditor Ubezpieczenia oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Awex Sp.z o.o. z miejscowości Kościuszków. Naszym darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY

zdrowe zywienie

 

Innnowacja pedagogiczna "Tanecznym krokiem – zajęcia ruchowe przy muzyce i piosence"

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Tanecznym krokiem – zajęcia ruchowe przy muzyce i piosence ". Skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej klasy V A, VI A i VI B z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i ze sprzężeniami. Jest realizowana w okresie od grudnia 2020 r. do kwietnia 2021r. w ramach zajęć edukacyjnych.

Celem głównym innowacji jest stymulowanie rozwoju fizycznego uczniów, poznawczego i emocjonalno-społecznego poprzez zorganizowane działania ruchowe przy muzyce.

Cele ogólne innowacji: kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie wzajemnych kontaktów i dzielenie przestrzeni z innymi, porozumiewanie się poprzez ćwiczenia, rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości, integracja zespołów klasowych.

Cele szczegółowe: nawiązanie kontaktu z drugą osobą i z grupą, rozwijanie świadomości ciała i orientacji w jego schemacie, rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - rozumienie i wykonywanie poleceń, rozwijanie szybkości reakcji, rozwijanie poczucia równowagi, kształtowanie zdolności do samokontroli, doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, giętkości i wytrzymałości, rytmizowanie organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozładowanie stresu i nagromadzonego napięcia w sposób akceptowany społecznie, wzajemne poznawanie się i budowanie relacji w grupie, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie się tolerancji i empatii, przełamywanie własnych słabości, kształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ­zaspokajanie potrzeby uznania, akceptacji i bezpieczeństwa, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy.

Z niepełnosprawnością łączą się często negatywne czynniki utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Szczególnie niekorzystny wpływ mają tu niepowodzenia w nauce, nadpobudliwość emocjonalna, trudności w komunikacji czy utrudnienia psychoruchowe. Nieodzowne więc jest stwarzanie sytuacji aktywizujących i integrujących uczniów oraz uczenie ich współdziałania w naturalnych sytuacjach zabawowych, ruchowych i społecznych. Uczniowie uwielbiają zajęcia ruchowe przy muzyce i warto to wykorzystać. Mają też dużą potrzebę ruchu, który z kolei jest niezbędny dla ich rozwoju. Dlatego obok stwarzania warunków do swobodnej aktywności ruchowej proponujemy uczniom zorganizowane zabawy. Rozwój motoryki m.in. aktywizuje mózg i ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju sfery fizycznej (ułatwia wykonywanie wszelkich czynności dnia codziennego), poznawczej czy emocjonalno-społecznej. Stymuluje zmysły i ma wpływ na rozwój mowy, a także ułatwia komunikację niewerbalną. Im lepiej człowiek jest rozwinięty w sferze motorycznej tym łatwiej radzi sobie w świecie. Trzeba mieć świadomość, iż aby uczeń sprawnie radził sobie z bardziej precyzyjnymi czynnościami, powinien najpierw mieć opanowane podstawowe formy ruchu z zakresu motoryki dużej. Warto więc tę motorykę jak najczęściej ćwiczyć. Odpowiednio dobrane do ruchu rytm i śpiew sprzyjają nauce nowych umiejętności. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia ułatwiają nawiązanie kontaktu z drugą osobą i z grupą, rozwijają świadomość ciała, orientację w jego schemacie, zdolność do koncentracji uwagi, umiejętności komunikacyjne, rozumienie i wykonywanie poleceń, szybkość reakcji, poczucie równowagi, zdolność do samokontroli. Ruch przy muzyce jest aktywnością, która daje możliwość przeżycia radości i chęć dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się szczęśliwe.

innowacja

 
   
© ALLROUNDER