Program "Za życiem" - Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług - Logopedia - Etap II

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na usługi pedagogiczne, w ramach realizacji zadania prowadzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Pełną treść zapytania ofertowego można znaleźć tutaj.

Formularz ofertowy można znaleźć tutaj.

Wzór umowy zlecenia można znaleźć tutaj.

   
© ALLROUNDER