Dzień Bezpiecznego Internetu 2012 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet".

Zespół Szkół Specjalnych już od 7 lat systematycznie bierze udział w obchodach DBI. W roku 2012 ZSS wraz z Stowarzyszeniem Wspomagającym Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „PROMYK" jako jedna z trzech szkół w Wielkopolsce, została w wyniku prac komisji grantowej konkursu mikrograntów Dzień Bezpiecznego Internetu 2012, organizowanego w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo", fnansowanego ze środków The Velux Foundations, wyłoniona wśród 33 zwycięskich projektów z całej Polski, które spełniły wymogi formalne oraz otrzymały najwyższe oceny merytoryczne. Na realizację projektu pod tytułem "AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU", który realizowany był w dniach 2-3 lutego „Promyk" wraz ZSS otrzymał 2850zł. Podczas realizacji projektu odbyły się między innymi warsztaty na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz warsztaty na temat zagrożeń w Internecie ze wskazaniem na różne treści m.in. rasistowskie, nazistowskie, związane z terroryzmem, przemocą, narkotykami, pornografią. W ramach projektu przeprowadzono pokazy filmów, prezentacje multimedialne i pogadanki. Uczniowie brali także udział w konkursach na plakat promujący bezpieczny internet. Każdy z uczestników projektu otrzymał dyplom, upominki oraz drobny poczęstunek. Uczniowie bardzo zadowoleni z dotychczasowych działań związanych z DBI już czekają na kolejne obchody w 2013 roku.

dzien bezpiecznego_internetu

   
© ALLROUNDER