Stowarzyszenie Promyk

Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych "Promyk" w Ostrowie Wielkopolskim powstało 10 października 2001r.

Adres:

ul. Kościuszki 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon, fax: 62 735-57-54

Stowarzyszenie wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059494

Działalność stowarzyszenia "Promyk" jest możliwa w dużej mierze dzięki wsparciu firm, małych przedsiębiorstw, osób prywatnych.

Konto Stowarzyszenia "Promyk":
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
818430 0009 0005 1477 0171 5230

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc!

Cele statutowe:

Wspieranie statutowej działalności Zespołu Szkół Specjalnych , którego cele statutowe to między innymi:

  • Zapewnieni uczniom wszechstronnego rozwoju osobowości.
  • Kształtowanie środowiska wychowawczego.
  • Zapewnienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej , logopedycznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjne w ramach nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych.
  • Maksymalne usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

W wyniku prac komisji grantowej konkursu mikrograntów Dzień Bezpiecznego Internetu 2012, organizowanego w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo" finansowanego ze środków The Velux Foundations, została wyłoniona lista 33 projektów, które ze 121 nadesłanych wniosków spełniły wymogi formalne oraz otrzymały najwyższe oceny merytoryczne.

Wśród wybranych projektów znalazł się projekt "AKADEMIA BEZPIECZNEGO INTERNETU", który będzie realizowany przez "PROMYK" i Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka.

   
© ALLROUNDER