PO WER - Regulamin rekrutacji i deklaracja uczestnictwa

  1. Kliknij tutaj, aby pobrać REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu  społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,
  2. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy do projektu.
   
© ALLROUNDER