UKS "Olimpijczyk"

UKS "Olimpijczyk" działa w naszej szkole od 23.11.2005 roku. Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi działalność sportową i wychowawczą. W ramach swojej działalności Klub prowadzi cykliczne treningi oraz uczestniczy w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i światowym.

   
© ALLROUNDER