Maska

Maska 2012

Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00. Powitania gości – aktorów, instruktorów, publiczności oraz przedstawicieli władz samorządowych dokonała Dyrektor szkoły – pani Beata Serbakowska, składając jednocześnie podziękowania Panu Staroście Pawłowi Rajskiemu za przyjęcie honorowego patronatu nad Przeglądem. Pani Dyrektor złożyła także podziękowania dla Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie przedsięwzięcia organizowanego przez ZSS.

Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonał Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski.

W tegorocznym Przeglądzie udział wzięło 11 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: pani Teresa Burkietowicz – organizator i juror wielu konkursów teatralnych, pani Violetta Sikora – instruktor teatralny z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, oraz pani Anna Pacyna - plastyk.

Więcej informacji na stronie: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/2365

maska2012

   
© ALLROUNDER