Maska

Maska 2010

Sprawozdanie z IX Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA 2010

Tegoroczny – już IX Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA 2010, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka odbył się 17 marca w ostrowskim kinie Komeda. W Przeglądzie udział wzięło 12 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

maska krasnale

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: dr Anita Stefańska – arteterapeuta, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, pani Teresa Burkietowicz – organizator i juror wielu konkursów teatralnych, pani Paulina Dobrzyńska – plastyk, instruktor z MDK w Ostrowie Wielkopolskim.

W opinii jurorów poziom prezentacji konkursowych z roku na rok jest coraz wyższy, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów.

Werdykt Jury z Maski 2010 przedstawia się następująco:

w kategorii szkoły i ośrodki specjalne I miejsce zajęła grupa teatralna z ZSS z Kępna za przedstawienie pt. "Kto się boi duchów", natomiast równorzędne wyróżnienia otrzymały: grupa teatralna z SOSW w Borzęciczkach za spektakl "Usta milczą", SOSW w Ostrzeszowie za przedstawienie pt. "Chory kotek" oraz gospodarze – ZSS z Ostrowa za przedstawienie "Królewna Śnieżka";

w kategorii WTZ I nagrodę otrzymała grupa z ośrodka Wiara Nadzieja Miłość z Odolanowa za spektakl "Puste krzesło".

Wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe - zarówno za zajęcie I miejsca, wyróżnienia, jak i udział w Przeglądzie.

Atrakcją Przeglądu był występ studentów III roku Pedagogiki na kierunku edukacja wczesnoszkolna z arteterapią Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu, którzy zaprezentowali etiudę do wiersza J. Przybosia "Telefon dwuletniej Uty".

   
© ALLROUNDER