Maska

Szkolny Dzień Teatru

dzien teatru1

Od dwóch lat w ZSS odbywa się Szkolny Dzień Teatru. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są M. Harlak i A. Fiałkowska, które prowadzą szkolne koło teatralne "Kajtuś Czarodziej". Szkolny Dzień Teatru jest imprezą, która poświęcona jest kulturze teatru, poznaniu go, jego pojęć. Teatr to klucz do poznawania osobowości uczniów, szansa podjęcia z nimi dyskusji na temat wartości i postaw oraz oceny świata i ludzi. edukacja teatralna jest jedną z najważniejszych form pracy z dzieckiem. Pomaga w wychowaniu przyszłego odbiorcy sztuki teatralnej. Ma również dużą siłę oddziaływania estetycznego na psychikę dziecka, uwrażliwia je na piękno słowa, muzyki, daje radość i uczy kultury teatralnej.

dzien teatru2

   
© ALLROUNDER