Maska

Maska 2009

Z inicjatywy społeczności Zespołu Szkół Specjalnych od 2001 roku odbywa się w Ostrowie Wielkopolskim PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MASKA.

maska08 2

Każdego roku wiosną przyjeżdżają do nas młodzi aktorzy z kilkunastu placówek kształcenia specjalnego i warsztatów terapii zajęciowej z terenu byłego województwa kaliskiego i Poznania. Celem tych spotkań jest prezentacja dorobku artystycznego zaproszonych zespołów teatralnych oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą teatralną. Przy tej okazji opiekunowie grup jak i sami podopieczni mogą wymienić doświadczenia oraz poszukiwać wspólnie nowych form rozwiązań teatralnych. Formy prezentacji są przeróżne, od widowisk słowno-muzycznych poprzez teatr cieni, pantomimę, teatr lalek aż po przedstawienia kabaretowe. Wszystkie spektakle odbywają się w nowoczesnej sali widowiskowej Centrum Kultury Komeda przy ul. Powstańców Wielkopolskich przy dużym zainteresowaniu publiczności.

maska08 1

Na widowni zasiadają uczniowie ostrowskich szkół masowych i przedszkoli, bowiem jednym z celów imprezy jest integracja ze społecznością lokalną.

Występy grup teatralnych ocenia profesjonalna komisja konkursowa (pedagog, teatrolog, scenograf), która przyznaje pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w formie statuetek oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Ponadto każda grupa otrzymuje dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

W kwietniu 2008 roku przegląd „Maska" odbył się po raz siódmy. Corocznie w przeglądzie bierze udział grupa teatralna „Kajtuś Czarodziej" reprezentująca naszą szkołę, którego opiekunami są Anna Fiałkowska i Monika Adamiak. Na swoim koncie grupa ta ma liczne osiągnięcia i sukcesy, do których zaliczyć może:

  • w roku 2005 „Zwierciadło myśli moich"-III miejsce,
  • rok 2007 przyniósł nam I miejsce za przedstawienie „Król Maciuś pierwszy",
  • w roku 2008 z nagrodą II miejsca za przedstawienie „Coś tam w lesie huknęło"
maska08 3
   
© ALLROUNDER