Maska

XIX Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA

Kolejny - już XIX Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka już za nami.

Tegoroczna edycja różni się od poprzednich pod wieloma względami. Po pierwsze, festiwal, który corocznie odbywał się w marcu, niejako zwiastując wiosnę - przynosząc nowe wyzwania dla organizatorów i instruktorów grup teatralnych, dostarczając ogromnej energii, zaangażowania i entuzjazmu artystów, wzbudzając duże zaciekawienie i radość publiczności....., ze względu na pandemię i ograniczenia w zakresie bezpośrednich kontaktów większej liczby osób, został przeniesiony na jesień. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać – na scenie, na widowni, za kulisami.......Stało się inaczej... Pochodną tej sytuacji, jest drugi element różnicujący tegoroczny przegląd od wcześniejszych edycji - jego forma. Organizatorzy zaproponowali zgłoszonym zespołom, formułę zdalnej prezentacji przygotowanych spektakli i takiż sposób rozstrzygnięcia festiwalu, które to rozwiązanie znalazło pozytywny oddźwięk i aprobatę uczestników.

Kolejny wymiar różnic przebiegu przeglądu w tym roku, to oczywiście obrady jury, które również pracowało on-line. Występy bacznie oglądało i oceniało profesjonalne jury w składzie: prof. dr hab. Anita Stefańska - pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu, dr Lidia Głazik - artysta plastyk, rzeźbiarka, adiunkt na Wydziale Padagogiczno – Artystycznym UAM oraz Maria Bednarczyk-Antczak instruktor teatralna.

W XIX Przeglądzie Maska wystąpiło 9 zespołów: grupa „Draka" z SP 19 w Kaliszu, „Koło Żywego Słowa" SOSW Ostrzeszów, grupa „Kameleon" SOSW Konarzew, „Rupieciarnia" z ZPS Pleszew, „Teatr na 103" ZSS 103 Poznań, grupa „Swoboda" ZSS 101 Poznań, „Po prostu" ŚDS Odolanów, grupa teatralna z POW w Ostrowie Wielkopolskim oraz gospodarze – grupa „Kajtuś czarodziej" z ZSS Ostrów Wielkopolski. Pierwszą nagrodę otrzymał zespół teatralny z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt: „O Królu Bulu", II miejsce - grupa teatralna z ZSS nr 103 w Poznaniu za przedstawienie pt.: „Katarynaka"; III miejsce – grupa teatralna z ZSS im. Janusza Korczaka – bajka o „Czerwonym Kapturku".

Niepełnosprawni artyści po raz kolejny zademonstrowali, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu, że w swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować, że do powierzonych zadań artystycznych podchodzą bardzo poważnie, z oddaniem i zaangażowaniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom za dostarczone przeżycia estetyczne.

Mamy nadzieję, że kolejna Maska odbędzie się już w rzeczywistym kontakcie, że znów doświadczać będziemy tej niecodziennej atmosfery „święta teatru" – godzin prób i przygotowań do występu, oczekiwań co przyniesie kolejny spektakl, niepewności związanej z werdyktem jury, ale przede wszystkim klimatu „spotkania" – wymiany, relacji, dzielenia się wzruszeniami, radością...... Już dziś zapraszamy na kolejną edycję przeglądu za rok.

Poniżej linki do spektakli:
1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie
https://drive.google.com/file/d/1X4Mfz50T4ExfRYc7XLWMiiVJuWKgGo-A/view?usp=sharing

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu
https://youtu.be/LTTobE8CtBs

3.SOSW Konarzew
https://megawrzuta.pl/download/22b70031c4055572fbb646266126dac0.html

4. SOSW Ostrzeszów
https://www.dropbox.com/s/qy7chx6s4evipla/Maska-2020-Niedwiedziolandia.mp4.mp4?dl=0

I miejsce
ZSS nr 101 Poznań - przedstawienie pt. "O Królu Bulu"

https://www.youtube.com/watch?v=n_K-sUpgVzs

II miejsce
ZSS nr 103 Poznań - przedstawienie pt: "Katarynka"

https://drive.google.com/file/d/1eWWWL7xUvQhjaX_vepfRGOIUgEUROsJl/view?usp=sharing

III miejsce
ZSS Ostrów Wielkopolski – przedstawienie pt."Czerwony Kapturek"

https://youtu.be/ICoNm3pTdOE

   
© ALLROUNDER