Maska

MASKA powstała po to, aby zmienić myślenie o teatrze osób niepełnosprawnych intelektualnie. Radość tworzenia, bycia współautorem teatru, realizowania własnych wizji siebie jest wartością znacznie większą niż odgrywanie wymyślonych przez innych postaci, tematów, ról, wpisywanie się w pewne schematy, standardy. Dotychczasowe doświadczenia (opinie jury, widzów, organizatorów) wskazują, że z roku na rok przygotowane spektakle prezentują coraz wyższy poziom, są niepowtarzalne i wartościowe, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, a także dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski.

Maska 2021

Dwadzieścia lat temu zaczęło się tak spontanicznie...

Zwykły pomysł, prosta myśl dały początek niezwykłemu wydarzeniu...

Tak, tak, mowa o Przeglądzie Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA.

Tegoroczny festiwal ze względu na pandemię prowadzony był hybrydowo. Udział wzięło 12 grup teatralnych. Jury w składzie: Prof. dr hab. Anita Stefańska - pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu oraz pedagog i instruktor teatralna Pani Wioletta Sikora oceniało osiem przedstawień teatralnych online i cztery spektakle „na żywo". Statuetkę zabrali ze sobą: grupa teatralna „Kameleon" z Konarzewa, za przedstawienie: „Mały książę". Wyróżnienie otrzymali: „Dzieci Janusza Korczaka" z Poznania za spektakl „Naprawmy świat" i „Kajtuś Czarodziej" z Ostrowa Wielkopolskiego za spektakl „Leń", na podstawie wiersza Jana Brzechwy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i do zobaczenia za rok.

maska2021

Maska 2021 - Harmonogram

XX PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH     MASKA 2021

harmonogram

 

Maska 2021 - Karta zgłoszenia

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA W XX PRZEGLĄDZIE FORM TEATRALNYCH - MASKA 2021.

Na zgłoszenia czekamy do 29 października 2021 r.

 

XIX Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA

Kolejny - już XIX Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka już za nami.

Tegoroczna edycja różni się od poprzednich pod wieloma względami. Po pierwsze, festiwal, który corocznie odbywał się w marcu, niejako zwiastując wiosnę - przynosząc nowe wyzwania dla organizatorów i instruktorów grup teatralnych, dostarczając ogromnej energii, zaangażowania i entuzjazmu artystów, wzbudzając duże zaciekawienie i radość publiczności....., ze względu na pandemię i ograniczenia w zakresie bezpośrednich kontaktów większej liczby osób, został przeniesiony na jesień. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać – na scenie, na widowni, za kulisami.......Stało się inaczej... Pochodną tej sytuacji, jest drugi element różnicujący tegoroczny przegląd od wcześniejszych edycji - jego forma. Organizatorzy zaproponowali zgłoszonym zespołom, formułę zdalnej prezentacji przygotowanych spektakli i takiż sposób rozstrzygnięcia festiwalu, które to rozwiązanie znalazło pozytywny oddźwięk i aprobatę uczestników.

Kolejny wymiar różnic przebiegu przeglądu w tym roku, to oczywiście obrady jury, które również pracowało on-line. Występy bacznie oglądało i oceniało profesjonalne jury w składzie: prof. dr hab. Anita Stefańska - pracownik Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu, dr Lidia Głazik - artysta plastyk, rzeźbiarka, adiunkt na Wydziale Padagogiczno – Artystycznym UAM oraz Maria Bednarczyk-Antczak instruktor teatralna.

W XIX Przeglądzie Maska wystąpiło 9 zespołów: grupa „Draka" z SP 19 w Kaliszu, „Koło Żywego Słowa" SOSW Ostrzeszów, grupa „Kameleon" SOSW Konarzew, „Rupieciarnia" z ZPS Pleszew, „Teatr na 103" ZSS 103 Poznań, grupa „Swoboda" ZSS 101 Poznań, „Po prostu" ŚDS Odolanów, grupa teatralna z POW w Ostrowie Wielkopolskim oraz gospodarze – grupa „Kajtuś czarodziej" z ZSS Ostrów Wielkopolski. Pierwszą nagrodę otrzymał zespół teatralny z ZSS nr 101 w Poznaniu za spektakl pt: „O Królu Bulu", II miejsce - grupa teatralna z ZSS nr 103 w Poznaniu za przedstawienie pt.: „Katarynaka"; III miejsce – grupa teatralna z ZSS im. Janusza Korczaka – bajka o „Czerwonym Kapturku".

Niepełnosprawni artyści po raz kolejny zademonstrowali, że mają ogromne możliwości i wielką siłę przekazu, że w swoich kreacjach nie boją się poruszać tematów trudnych oraz moralizować, że do powierzonych zadań artystycznych podchodzą bardzo poważnie, z oddaniem i zaangażowaniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom za dostarczone przeżycia estetyczne.

Mamy nadzieję, że kolejna Maska odbędzie się już w rzeczywistym kontakcie, że znów doświadczać będziemy tej niecodziennej atmosfery „święta teatru" – godzin prób i przygotowań do występu, oczekiwań co przyniesie kolejny spektakl, niepewności związanej z werdyktem jury, ale przede wszystkim klimatu „spotkania" – wymiany, relacji, dzielenia się wzruszeniami, radością...... Już dziś zapraszamy na kolejną edycję przeglądu za rok.

Poniżej linki do spektakli:
1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie
https://drive.google.com/file/d/1X4Mfz50T4ExfRYc7XLWMiiVJuWKgGo-A/view?usp=sharing

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu
https://youtu.be/LTTobE8CtBs

3.SOSW Konarzew
https://megawrzuta.pl/download/22b70031c4055572fbb646266126dac0.html

4. SOSW Ostrzeszów
https://www.dropbox.com/s/qy7chx6s4evipla/Maska-2020-Niedwiedziolandia.mp4.mp4?dl=0

I miejsce
ZSS nr 101 Poznań - przedstawienie pt. "O Królu Bulu"

https://www.youtube.com/watch?v=n_K-sUpgVzs

II miejsce
ZSS nr 103 Poznań - przedstawienie pt: "Katarynka"

https://drive.google.com/file/d/1eWWWL7xUvQhjaX_vepfRGOIUgEUROsJl/view?usp=sharing

III miejsce
ZSS Ostrów Wielkopolski – przedstawienie pt."Czerwony Kapturek"

https://youtu.be/ICoNm3pTdOE

 

20 marca 2019 - Maska 2019

Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, którego inicjatorem jest nasza szkoła zwykle zwiastuje wiosnę – odbywa w marcu, jest antidotum na zimową monotonię, nudę, szarość dnia codziennego, przynosi energię i entuzjazm artystów, cieszy publiczność, satysfakcjonuje i zachęca do działań organizatorów.
18 Przegląd - MASKA 2019 już za nami. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonała dyrektor ZSS Beata Serbakowska waz ze Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim. Całość prezentacji artystycznych uatrakcyjnili nauczyciele ZSS w Ostrowie Wielkopolskim wcielając się w role dziecięcych bohaterów, którzy zabawiali publiczność, przypomnieli dziecięce hity z repertuaru Misia i Margolci oraz przedstawiali występujące grupy teatralne.

maska

Wszyscy artyści z 14 zespołów prezentujących się na scenie OCK w Ostrowie Wielkopolskim zyskali po raz kolejny ogromne uznanie jurorów, a przede wszystkim publiczności. Jury w składzie: dr Anita Stefańska, Maria Bednarczyk - Antczak, dr Lidia Głazik przyznało 3 równorzędne wyróżnienia i trzy nagrody główne. Miejsce 1. otrzymała grupa teatralna „Swoboda" z ZSS 101 w Poznaniu za spektakl „O królewnie, która zasnęła ..", miejsce 2. ORW Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne TĘCZA za przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek", miejsce 3. przyznano grupie z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Ostrowie Wielkopolskim za spektakl „Mały uparty słoń". Nagrody artystom wręczali m.in.: Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, reprezentujący Powiat Ostrowski, Pan Rafał Luciński oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych - Pani Beata Serbakowska.
W ciągu 18 lat realizacji przeglądu wszyscy pokochaliśmy teatr.... - atmosferę przygotowań do prezentacji, oczekiwania na kolejny spektakl, niepokój związany z werdyktem jury, a przede wszystkim klimat wzruszenia, radości, ekscytacji, jaki ma miejsce na widowni wśród publiczności. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję przeglądu za rok.

 
   
© ALLROUNDER