3. Maraton Uśmiechu – „Uśmiech – podaj dalej”

Regulamin

Regulamin 3. Maratonu Uśmiechu – „Uśmiech – podaj dalej"

I. Cel imprezy:

1. Propagowanie ruchu jako formy aktywności dla każdego niezależnie od stanu funkcjonowania.

2. Wspólna zabawa, współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych.

3. Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego jako przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

II. Organizator:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 (62) 735 57 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://zssostrow.pl

2. Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim - PROMYK

3. Klub Sportowy MARATON Ostrów Wielkopolski

III. Termin i miejsce: 

1. Niedziela, 21 maja 2017 r. godz. 13.00 Ostrów Wielkopolski – Rynek i Park Miejski.
2. Suma wszystkich tras to długość maratonu 42km 195m.
3. Trasa biegów GŁÓWNYCH „5", „10", „15" wiedzie ulicami: Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna – Rynek.

 • Wszystkie trasy posiadają atest PZLA.
 • Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

4. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie dokonywać będzie firma T4R za pomocą chipów przyczepionych do numerów startowych każdego uczestnika.
5. Trasa biegów TOWARZYSZĄCYCH w Parku wiedzie alejami Parku Miejskiego.

IV. Biuro Zawodów 

1. Biuro Zawodów - Rynek miasta Ostrów Wielkopolski - czynne: godz. 10.00 – 12.45, niedziela, 21 maja 2017 r.
3. W godzinach otwarcia biura wydawane będą numery startowe i pakiety startowe dla zgłoszonych zawodników. 

V. Przebieg tras 

Biegi Główne:

 • „5" – 1 okrążenie (5 000 m)
 • „10" – 2 okrążenia (10 000 m)
 • „15" - 3 okrążenia (15 000 m)

Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna – Rynek. 

Na tych samych dystansach startują zawodnicy niepełnosprawni – na wózkach. 

Biegi Towarzyszące:

 • Sztafeta Rodzinna: Start/ Meta – Park Miejski - pętla w Parku Miejskim – 550 m
 • Wózki (trasa dla osób na wózkach i ich partnerów): Start/Meta – Park Miejski - pętla w Parku Miejskim - 550 m
 • Indywidualny: Start/ Meta – Park Miejski – pętla w Parku Miejskim – 550 m 

VI. Program zawodów 

Niedziela, 21 maja 2017
10.00 – 12.45 wydawanie pakietów i numerów startowych Rynek, 63-400 Ostrów Wielkopolski
12.45 – wspólna rozgrzewka wszystkich biegaczy
13.00 – wspólny start biegów głównych i biegów towarzyszących w Rynku
Uczestnicy biegów towarzyszących zatrzymują się w Parku Miejskim
13.30 – start biegów towarzyszących w parku
15.00 - zamknięcie linii mety
15.30 – 16.00 wręczanie nagród dla najlepszych, ul. Rynek – przy Ratuszu, konkurs - losowanie z nagrodami dla biegaczy 

VII. Uczestnictwo 

1. W Maratonie Uśmiechu mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe.
2. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia do udziału w Maratonie Uśmiechu dokonują rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział w Maratonie i braku przeciwskazań do udziału w tej formie aktywności ruchowej.
3. Uczestnicy pełnoletni zgłoszenia do udziału w Maratonie Uśmiechu dokonują na podstawie dowodu osobistego podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań i udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie Uśmiechu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.
5. Organizator ustala limit czasu na pokonanie dystansu 2 godziny. 

VIII. Zgłoszenia/Opłaty
1. Zgłoszenia do udziału w biegach głównych będą dokonywane przez stronę internetową firmy dokonującej opracowania wyników T4R – http://time4run.com.pl
2. Opłata startowa biegów głównych wynosi dla każdego uczestnika 30 zł.

 • Opłaty należy wpłacać na konto poprzez system T4R.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

3. Zgłoszenia do udziału w biegach towarzyszących będą dokonywane telefonicznie i przez adres e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Prawo bezpłatnego startu mają zawodnicy, którzy zapisują się na biegi towarzyszące w Parku Miejskim.
5. Termin zgłoszeń online upływa 14.05.2017. Po 15.05.2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

IX. Punkty odżywiania i odświeżania 

1. Szatnie – namioty i depozyty znajdować się będą na Rynku i w Parku Miejskim.
2. Punkty odżywiania znajdują się: w Rynku dla uczestników biegów głównych oraz w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Kościuszki 5 dla uczestników biegów towarzyszących.
3. Po ukończeniu biegów głównych zawodnicy otrzymają w strefie mety/Rynek – medal, posiłek regeneracyjny i napoje, dla uczestników biegów towarzyszących: w parku – medal, woda, w szkole - ciepły posiłek. 

X. Klasyfikacje 

Trasy „5" i „10"
1. Generalna - kobiet, mężczyzn – po 3 zawodników.
2. Generalna - na wózkach - 3 zawodników. 

Trasa „15"
1. Generalna - kobiet, mężczyzn - po 3 zawodników.

 • dodatkowa klasyfikacja mieszkańców powiatu ostrowskiego kobiet i mężczyzn - po 1 zawodniku.
 • dodatkowa klasyfikacja członków Klubu Sportowego MARATON Ostrów Wlkp. – 1 zawodnik.

2. Wiekowa - kobiet i mężczyzn:

Kobiety Mężczyźni:
K-16: 16-29 lat M-16: 16-29 lat – po 3 zawodników.
K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat – po 3 zawodników.
K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat – po 3 zawodników.
K-50: 50-59 lat M-50: 50-59 lat – po 3 zawodników.
K-60: 60 lat + M-60: 60 lat + – po 3 zawodników.
K-70: 70 lat + M-70: 70 lat + – po 3 zawodników.

3. Generalna – na wózkach -  3 zawodników.
4. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.
5. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. 

XI. Nagrody 

1. Wszyscy zawodnicy Maratonu Uśmiechu otrzymają pamiątkowy medal.
2. Po biegu, na scenie w strefie mety pośród wszystkich NAGRODZONYCH PUCHARAMI biegaczy odbędzie się Konkurs - Losowanie nagród.
Warunkiem udziału w losowaniu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Po raz który organizowany jest Maraton Uśmiechu?

XII. Postanowienia końcowe: 

1. Podczas biegu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przypiętych z przodu do koszulki.
2. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest z akceptację niniejszego regulaminu.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i na mecie biegu.
4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
6. Zawodnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej Maratonu, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.
8. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Organizator Maratonu Uśmiechu

trasa biegi parkowe 2

trasa bieg glowny

 

   
© ALLROUNDER