5. Maraton Uśmiechu - Regulamin

Regulamin 5. Maratonu Uśmiechu – „Uśmiech – podaj dalej”

I. Cel  imprezy:

1. Promocja aktywnego trybu życia, nabywanie i kształtowanie zdrowych nawyków.

2. Wspólne, aktywne spędzanie czasu, współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych.

3. Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego i  powiatu ostrowskiego jako przyjaznych osobom niepełnosprawnym oraz wspierających rozwój kultury fizycznej i sportu.

II. Organizator:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie  Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 (62) 735 57 54,

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   http://zssostrow.pl

2. Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim - PROMYK

3. Klub Sportowy MARATON Ostrów Wielkopolski

III. Termin i miejsce:

1. Niedziela, 19 maja 2019 r. godz. 13.00 Ostrów Wielkopolski – Rynek i Plac 23 stycznia.

2. Trasa biegów GŁÓWNYCH „5”, „10”, „15” wiedzie ulicami: Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna – Rynek.

 • Wszystkie trasy posiadają atest PZLA.
 • Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 • „5” – 1 okrążenie (5 000 m)
 • „10” – 2 okrążenia (10 000 m)
 • „15” - 3 okrążenia (15 000 m)
 • Sztafeta Rodzinna: Start/ Meta – Plac 23 stycznia – pętla – 180 m
 • Wózki (trasa dla osób na wózkach i ich partnerów):
 • Indywidualny: Start – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna –pl. Rowińskiego Meta – Rynek - 800 m.
 • Opłaty należy wpłacać na konto poprzez system T4R.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • dodatkowa klasyfikacja mieszkańców powiatu ostrowskiego kobiet i mężczyzn - po 1 zawodniku.
 • dodatkowa klasyfikacja członków Klubu Sportowego MARATON Ostrów Wlkp. kobiet i mężczyzn – po 1 zawodniku.

3. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników na mecie dokonywać będzie firma Time4Run (T4R) za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych każdego uczestnika.

4. Trasy biegów TOWARZYSZĄCYCH:

- Sztafeta Rodzinna oraz Wózki wiedzie alejami na Placu 23 stycznia

- Bieg Indywidualny (dzieci i młodzieży): Start: – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – Meta: - Rynek.

5. Biegi Towarzyszące Sztafeta Rodzinna i Wózki odbywają się bez profesjonalnego pomiaru czasu.

6. Bieg TOWARZYSZĄCY – Indywidualny - pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników na mecie dokonywać będzie firma Time4Run (T4R) za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych każdego uczestnika.

IV. Biuro Zawodów

1. Biuro Zawodów - Rynek miasta Ostrów Wielkopolski - czynne: godz.10.00 – 12.45,niedziela, 19 maja 2019 r.

2. W godzinach otwarcia biura wydawane będą numery startowe i pakiety startowe dla zgłoszonych zawodników.

3. Zapisy w dniu zawodów do godziny 12.30 (bez pakietów startowych).

V. Przebieg tras

Biegi Główne:

Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna –  Rynek.

Na tych samych dystansach startują zawodnicy niepełnosprawni – na wózkach.

Biegi Towarzyszące:

Start/Meta – Plac 23 stycznia – 60 m

VI. Program zawodów

Niedziela, 19 maja 2019            

10.00 – 12.45 wydawanie pakietów i numerów startowych Rynek, 63-400 Ostrów Wielkopolski

12.45 – wspólna rozgrzewka wszystkich biegaczy

13.00 – start biegu towarzyszącego Indywidualnego – 800 m – z linii START/META

13.10 – start biegów głównych w Rynku

13.15 – start biegów towarzyszących Sztafeta Rodzinna i Wózki – uczestnicy tych biegów przemieszczają się na Plac 23 stycznia- spod sceny

15.00 - zamknięcie linii mety

15.30 – 16.00 wręczanie nagród dla najlepszych zawodników, ul. Rynek – przy Ratuszu.

Konkurs - losowanie nagród dla biegaczy prowadzony będzie na bieżąco w trakcie imprezy.

VII. Uczestnictwo

1. W Maratonie Uśmiechu mogą wziąć  udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe. W biegach GŁÓWNYCH mogą uczestniczyć osoby: od 12 r. ż w dystansie 5 km lub 10 km, od 16 r. ż. w dystansie 15 km.

2. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia do udziału w Maratonie Uśmiechu dokonują  rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział w Maratonie i  braku przeciwskazań do udziału w tej formie aktywności ruchowej oraz biorą pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

3. Uczestnicy pełnoletni zgłoszenia do udziału w Maratonie Uśmiechu dokonują na podstawie dowodu osobistego podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań i udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik(opiekun prawny) ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie Uśmiechu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator ustala limit czasu na pokonanie dystansu 2 godziny.

VIII. Zgłoszenia/Opłaty

1. Zgłoszenia do udziału w biegach głównych będą dokonywane przez stronę internetową firmy dokonującej opracowania wynikówT4R – http://time4run.com.pl

2. Opłata startowa biegów głównych wynosi dla każdego uczestnika 30 zł przy zgłoszeniach do 31 marca 2019 r., 40 zł przy zgłoszeniach do 12 maja 2019 r, oraz 50 zł w dniu zawodów.

3. Zgłoszenia do udziału w biegach towarzyszących będą dokonywane telefonicznie i przez stronę mailową szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12 maja 2019 r.

4. Prawo bezpłatnego startu mają zawodnicy, którzy zapisują się na biegi towarzyszące.

5. Termin zgłoszeń online upływa 12.05.2019. Po 12.05.2019 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

IX. Punkty odżywiania i odświeżania

1. Szatnie – namioty i depozyty znajdować się będą na Rynku.

2. Punkty odżywiania znajdują się: w Rynku.

3. Po ukończeniu biegów głównych zawodnicy otrzymają w strefie mety/Rynek – medal, posiłek regeneracyjny i napoje, dla uczestników biegów towarzyszących: meta/Plac 23 stycznia – medal, woda, Rynek - ciepły posiłek.

4. Toalety publiczne dostępne w Rynku i na Placu 23 stycznia – bezpłatnie za okazaniem numeru startowego.

X. Klasyfikacje

Trasy „5” i „10”

1. Generalna – kobiet, mężczyzn - po 3 zawodników.

2. Generalna – niepełnosprawni – na wózkach - 3 zawodników.

3. Klasyfikacja dodatkowa na „5” i „10” dla młodszych zawodników pomiędzy 12, a 16 rokiem życia – dziewcząt, chłopców – po 3 zawodników.

Trasa „15”

1. Generalna - kobiet, mężczyzn - po 3 zawodników.

2. Wiekowa - kobiet i mężczyzn:

Kobiety Mężczyźni:

K-16: 16-29 lat M-16: 16-29 lat – po 3 zawodników.

K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat – po 3 zawodników.

K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat – po 3 zawodników.

K-50: 50-59 lat M-50: 50-59 lat – po 3 zawodników.

K-60: 60 lat + M-60: 60 lat + – po 3 zawodników.

K-70: 70 lat + M-70: 70 lat + – po 3 zawodników.

3. Generalna – zawodników niepełnosprawnych – na wózkach – po 3 zawodników.

4. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników niepełnosprawnych.

5. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

Biegi TOWARZYSZĄCE

Indywidualny

 1. Wiekowa – do 9 r. ż., do 13 r. ż., do 16 r. ż., powyżej 17 r. ż. – po 3 zawodników
 2. Generalna – zawodników niepełnosprawnych ruchowo– 3 zawodników.
 3. Generalna – zawodników niepełnosprawnych – na wózkach – 3 zawodników.

Sztafeta Rodzinna

1. Generalna – 3 drużyny/rodziny

Wózki

1. Generalna – 3 zawodników

XI. Nagrody

1. Wszyscy zawodnicy Maratonu Uśmiechu otrzymają pamiątkowy medal.

2. W trakcie zawodów, po zakończeniu poszczególnych biegów, na scenie w strefie mety pośród wszystkich biegaczy, którzy ukończą swój bieg 5. Maratonu Uśmiechu odbędzie się Konkurs - Losowanie nagród.

Warunkiem udziału w losowaniu jest posiadanie numeru startowego.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników 5. Maratonu Uśmiechu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia wydarzenia.

2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą przy ulicy Kościuszki 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 5. Maratonie Uśmiechu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Maraton.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,

ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w 5. Maratonie Uśmiechu. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym przypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIII. Postanowienia końcowe :

1. Podczas biegu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przypiętych z przodu do koszulki.

2. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest z akceptację niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, zrobienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczane na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod warunkiem wykluczenia z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i na mecie biegu.

7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

8. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

9. Zawodnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej Maratonu, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.

12. Organizator posiada ubezpieczenie OC i NW.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Organizator Maratonu Uśmiechu

   
© ALLROUNDER