Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2017/2018 kadra pedagogiczna składa się z 74 nauczycieli specjalistów, oligofrenopedagogów stale doskanalących i podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Awans zawodowy nauczycieli:

  • 57 - dyplomowanych
  • 4 - mianowanych
  • 12 - kontraktowych
  • 1 - stażysta

 

kadra pedagogiczna 2017 mini

 

   
© ALLROUNDER