Aktualności

6 marca 2012 - Udział w konferencji ,,Nie ma dzieci-są ludzie’’

6 marca 2012 roku w Poznaniu odbyła się konferencja z cyklu „Nie ma dzieci – są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Nie zbrakło na niej przedstawicieli z naszego Kręgu Korczakowskiego. Było to już piąte spotkanie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, tym razem poświęcone zagadnieniom równości w prawach dziecka. W spotkaniu w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza udział wzięli m. in. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania; dr Jan Olgerbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego; prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka, Honorowa Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Rozważaniom na temat równości w prawach dziecka przysłuchiwało się ponad 700 osób, ściśle wypełniając Aulę UAM. Na sali zasiedli uczniowie poznańskich szkół gimnazjalnych i liceów, przedstawiciele policji, straży granicznej kuratorzy sądowi, nauczyciele. Nie zabrakło również Pierwszą część konferencji otworzyła część artystyczna związana z życiem i twórczością Korczaka oraz inscenizacja Sądu Koleżeńskiego Janusza Korczaka w wykonaniu uczniów. Drugą część konferencji stanowiła sesja naukowa „O równości w prawach dziecka. Kolejna konferencja odbędzie się 20 marca w Rzeszowie i dotyczyć będzie mądrego wychowania.

www.2012korczak.pl

Nie ma dzieci-są ludzie

   
© ALLROUNDER