Aktualności

28 listopada 2011 – Spotkanie z policjantem

W dniu 28 listopada naszymi gośćmi byli policjanci z Policyjnej Izby Dziecka w Ostrowie Wielkopolskim. Tematem spotkania były niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów ze środowiskiem przestępczym oraz konsekwencje karne, płynące z łamania przepisów prawnych przez młodzież.

Celem głównym było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje.

Podczas spotkania poruszane były takie problemy, jak przejawy demoralizacji wśród młodzieży, wagary, niszczenie mienia, używanie i posiadanie narkotyków, stosowanie przemocy słownej i fizycznej. Funkcjonariusze policji zwrócili uwagę na obserwowane często naganne zachowania młodzieży np. palenie papierosów, szykanowanie i wyśmiewanie się z innej osoby, wymuszanie pieniędzy, zastraszanie, spożywanie alkoholu i zażywanie środków psychotropowych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w rozmowie, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Zadawano wiele pytań, wyjaśniano wątpliwości. Wszyscy mamy nadzieję, że tych przykrych spraw w naszej szkole nie będzie. Zależy nam, aby każdy uczeń czuł się dobrze i bezpiecznie. Podsumowując spotkanie, policjanci zaprosili wszystkich uczestników do zwiedzenia Policyjnej Izby Dziecka.

Spotkanie z policjantem

   
© ALLROUNDER