Aktualności

12 maja 2014 -,, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 300 lat relokacji Ostrowa Wielkopolskiego”

W poniedziałek 12 maja w naszej szkole miało miejsce podsumowanie projektu edukacyjnego ,, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 300 lat relokacji Ostrowa Wielkopolskiego". Brali w nim udział uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Celem projektu było utrwalenie i uporządkowanie wiadomości związanych z obchodami rocznic ważnych wydarzeń w Ostrowie Wielkopolskim,

doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji , dyskutowania i efektywnego współdziałania w zespole.

Wszyscy uczniowie zrealizowali powierzone im zadania. Przedstawiciele klas zaprezentowali plakaty i prace plastyczne dotyczące uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 300 rocznicy relokacji Ostrowa Wielkopolskiego. Wyjaśniono pojęcia: konstytucja i relokacja, omówiono postanowienia konstytucji i ukazano sylwetki jej twórców.

Uczniowie przedstawili ponadto historię naszego miasta a także zaprezentowali wykonane przez siebie plakaty ukazujące ciekawe miejsca i zabytki naszego miasta. Wykonali również flagę i herb Ostrowa Wielkopolskiego. Wspólnie rozwiązali także krzyżówkę dotyczącą omawianej problematyki.

podsumowanie

   
© ALLROUNDER