Aktualności

15 stycznia 2014 - VII Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny

15 stycznia 2013 roku odbył się w naszej szkole VII Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Czy Jesteś Bezpieczny?", który w tym roku odbywał się pod hasłem BEZPIECZNIE SPĘDZAM CZAS W DOMU, SZKOLE, NA PLACU ZABAW I ULICY!

Konkurs Profilaktyczny organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim na stałe wpisał się w kalendarz imprez i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów naszej szkoły, jak i dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek. Do jego kolejnej – już siódmej - edycji przystąpiły drużyny ze szkół w Jarocinie, Ostrzeszowie, Pleszewie i oczywiście przedstawiciele gospodarzy. W turnieju, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele Policji – pan nadkomisarz Krzysztof Kula i Straży Miejskiej – pani młodszy inspektor Anna Głodek, którzy weszli w skład jury. Członkami jury były ponadto – Pani Dyrektor Beata Serbakowska oraz opiekun drużyny z Pleszewa – pani Magdalena Szymaniak. Zasadniczym celem organizowanego przedsięwzięcia jest utrwalanie wiedzy uczniów na temat bezpiecznych zachowań w różnych środowiskach funkcjonowania, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy w sytuacjach zagrożenia, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na czynniki zagrażające oraz budowanie świadomości potencjalnych niebezpieczeństw występujących w najbliższym otoczeniu uczniów. Priorytetowym dążeniem jest potrzeba rozwijania u dzieci właściwych postaw i zachowań w tym zakresie.

Reprezentanci rywalizujących drużyn zostali zapoznani z regulaminem konkursu i jego zasadami i przystąpili do zmagań z różnorodnymi zadaniami, wśród których znalazły się: konkurs plakatów tematycznych, rozwiązywanie krzyżówek, odgadywanie znaków drogowych – qwiz elektroniczny, pytania testowe z odpowiedziami do wyboru, zadania praktyczne, demonstrowanie prawidłowych zachowań, ustalanie zasad bezpiecznych zachowań na podstawie historyjek obrazkowych, rozsypanki wyrazowe, itp. W toku zabawy drużyny określiły warunki bezpiecznych zachowań w domu, szkole, na ulicy, placu zabaw, w środkach komunikacji (metaplany), wykazały się znajomością przepisów o ruchu drogowym, wiedzą na temat kontaktu z osobą nieznajomą oraz z zakresu zdrowia, żywienia i pierwszej pomocy. Aktywny udział w zabawie brali nie tylko członkowie współzawodniczących drużyn, ale i publiczność, dla której organizatorzy przygotowali wiele różnych konkurencji – zagadki tematyczne związane z ruchem drogowym, pytania problemowe, zadania praktyczne. Publiczność i drużyny wykazały doskonałą znajomość telefonów alarmowych i zasad wzywania pomocy w sytuacjach zagrożeń, dobrą znajomość znaków drogowych w poszczególnych kategoriach, umiejętność rozróżniania właściwych i niewłaściwych zachowań podczas zabawy i sytuacji życia codziennego.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali uczniowie z Pleszewa, a kolejne miejsca zajęli odpowiednio: przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, następnie Jarocina i Ostrzeszowa. Zarówno zmagania drużyn, jak i publiczności, zwieńczone zostały atrakcyjnymi nagrodami, których sponsorem była Policja i Straż Miejska.

konkurs profilaktyczny

   
© ALLROUNDER