Historia

 • Lata 30-te
  Szkoła Specjalna mieści się w budynku przy ulicy Koszarowej
 • 15 kwietnia 1947 roku
  Powstaje Publiczna Szkoła Specjalna nr 9; placówkę organizuje Jadwiga Żywień, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
 • 1 września 1947 roku
  Szkołę przeniesiono do budynku byłych koszar przy ulicy Wolności 10.
 • 1 września 1951 roku
  Kierownictwo obejmuje absolwent Instytutu Pedagogiki Specjalnej -Władysław Giergiel.
 • 1952 r.
  Mury szkoły opuszcza 16 pierwszych absolwentów.
 • 7 października 1953 roku
  Przeprowadzka do budynku przy ulicy Kościuszki 5.
 • 26 maja 1967 roku
  Z okazji 20 -lecia placówki zarządzeniem Ministra Oświaty, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadano szkole nazwę o następującym brzmieniu:
  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Janusza Korczaka
  w Ostrowie Wlkp.
 • 27 kwietnia 1976 roku
  Szczep Harcerski otrzymuje imię bohatera -przyjaciela dzieci -Janusza Korczaka.
 • 28 maja 1977 roku
  Uroczystość 30 -lecia połączono z Dniem Patrona i wręczeniem Szkolnego Sztandaru.
 • 1 września 1990 roku
  Rozpoczął się remont kapitalny budynków szkolnych. Przez 4 lata szkoła funkcjonuje w zastępczym budynku po byłym OHP przy ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Wrzesień 1994 roku
  Rok szkolny 1994/95 przynosi duże zmiany, wracamy do odremontowanego, estetycznie urządzonego budynku.
 • 14 października 1994 roku
  Uroczyste otwarcie szkoły po kapitalnym remoncie
 • 25 kwietnia 1997 roku
  obchody 50 -lecia szkoły; oddanie do użytku pawilonu rehabilitacyjnego i budynku przyszkolnego nr 2.
 • 1 września 1999 roku
  Rozpoczyna swą działalność Gimnazjum Specjalne, a cała placówka przyjmuje nową nazwę: Zespół Szkół Specjalnych.
 • 1 września 2006 roku
  Rozpoczyna swą działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Dyrektorzy szkoły:

1947 -1951 Jadwiga Żywień - Giergiel

1951 -1973 Władysław Giergiel

1973 -1979 mgr Józef Kozan

1980 -1992 mgr Irena Kubicka

1992 -2003 mgr Maria Błochowiak - Matuszak

od 1 września 2003 mgr Beata Serbakowska 

   
© ALLROUNDER