1947 - 2012
65-lecie Zespołu Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
w Ostrowie Wielkopolskim


65 lat

W czwartek 19 kwietnia 2012 r. odbyły się obchody 65-lecia Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Hasłem naczelnym uroczystości był cytat Janusza Korczaka: „Nie ma dzieci-są ludzie". W szkole odbył się uroczysty apel, w którym swoje zdolności artystyczne przedstawili uczniowie szkoły.

Wśród przybyłych gości zasiedli: Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Leraczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Rafał Luciński, Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie Pan Jerzy Fornalik oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp. Pani Magdalena Jończak.

Inauguracja obchodów rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka Beaty Serbakowskiej oraz Przewodniczącej Kręgu Korczakowskiego działającego w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp. Pani Ewy Dziaduś.

Program artystyczny składał się z części oficjalnej podczas której uczniowie mieli możliwość przybliżenia sobie historii szkoły oraz występów słowno-muzycznych. Duże wrażenie artystyczne wywarł Taniec Żydowski przygotowany przez Zespół Taneczny prowadzony przez J. Sipiak oraz przedstawienie grupy teatralnej „Kajtuś Czarodziej", która zaprezentowała przedstawienie pt.: „Mam, znalazłem..." przygotowane przez A. Fiałkowską, M. Harlak, M. Gabryś.

W związku z ogłoszeniem roku 2012 Roku Korczaka zaproszony gość Pan Jerzy Fornalik przygotował dla uczniów bardzo ciekawą pogadankę przybliżającą w bardzo przystępny sposób dzieciom i młodzieży system wychowawczy i wartości jakimi kierował się w życiu Stary Doktor.

Ponadto Krąg Korczakowski działający w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp. przeprowadził szkolny konkurs wiedzy o patronie. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z życiorysu i działalności Janusza Korczaka. Laureatami konkursu zostali: I miejsce: Ewelina Biela, II miejsce: Krystian Płomiński, III miejsce Piotr Małecki.

Dla klas gimnazjalnych wyświetlany był film „Janusz Korczak-filmowa biografia" z Wojciechem Pszoniakiem w roli głównej. A dla młodszych dzieci film pt.: „Król Maciuś I" nakręcony na podstawie książki napisanej przez Janusza Korczaka pod tym samym tytułem.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie części artystycznej byli: E. Dziaduś z Kręgiem Korczakowskim Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wlkp.

Dziękujemy...

65lat a

65lat b65lat c

65lat d

Patron

"Jestem nie po to,
aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to,
abym ja działał i kochał..."
Janusz Korczak

Jesteśmy dumni, że wybitny pedagog, człowiek o wielkim sercu - bohater jest naszym patronem. Fakt ten zobowiązuje całą społeczność szkolną do poprawnego postępowania, umiłowania dobra, szacunku dla drugiego człowieka.

Dnia 26 maja 1967 roku, w 20 -lecie istnienia placówki, nadano szkole imię Janusza Korczaka oraz odsłonięto w głównym holu tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi.

W 1975 roku powstaje Kącik Patrona z płaskorzeźbą przedstawiającą Janusza Korczaka.

Od tej pory wszystkie ważne uroczystości szkolne odbywają się przy Kąciku Patrona.

27 kwietnia 1976 roku szkoła przeżywa kolejną doniosłą uroczystość. Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 12 otrzymuje imię przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka.

31 maja 1978 roku spotyka nas wyróżnienie. Poczet sztandarowy naszej szkoły zostaje zaproszony na uroczyste posiedzenie Komitetu Obchodów setnej rocznicy urodzin Janusza Korczaka do Sali Kolumnowej Pałacu Rady Ministrów w Warszawie.

Od 1 października 1984 roku rozpoczyna działalność na terenie szkoły Zespół Polskiego Komitetu Korczakowskiego "Wielkopolska Południowa".

W długoletniej pracy pedagogicznej naszej placówki dominuje tematyka korczakowska. Postępujemy "w imię haseł korczakowskich, za przykładem jego dzieła", zgodnie z sentencją zawarta w hymnie szkoły.

W 60 rocznicę powstania placówki patronem Zespołu Szkół Specjalnych został Janusz Korczak.

 

Historia

 • Lata 30-te
  Szkoła Specjalna mieści się w budynku przy ulicy Koszarowej
 • 15 kwietnia 1947 roku
  Powstaje Publiczna Szkoła Specjalna nr 9; placówkę organizuje Jadwiga Żywień, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
 • 1 września 1947 roku
  Szkołę przeniesiono do budynku byłych koszar przy ulicy Wolności 10.
 • 1 września 1951 roku
  Kierownictwo obejmuje absolwent Instytutu Pedagogiki Specjalnej -Władysław Giergiel.
 • 1952 r.
  Mury szkoły opuszcza 16 pierwszych absolwentów.
 • 7 października 1953 roku
  Przeprowadzka do budynku przy ulicy Kościuszki 5.
 • 26 maja 1967 roku
  Z okazji 20 -lecia placówki zarządzeniem Ministra Oświaty, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadano szkole nazwę o następującym brzmieniu:
  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Janusza Korczaka
  w Ostrowie Wlkp.
 • 27 kwietnia 1976 roku
  Szczep Harcerski otrzymuje imię bohatera -przyjaciela dzieci -Janusza Korczaka.
 • 28 maja 1977 roku
  Uroczystość 30 -lecia połączono z Dniem Patrona i wręczeniem Szkolnego Sztandaru.
 • 1 września 1990 roku
  Rozpoczął się remont kapitalny budynków szkolnych. Przez 4 lata szkoła funkcjonuje w zastępczym budynku po byłym OHP przy ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Wrzesień 1994 roku
  Rok szkolny 1994/95 przynosi duże zmiany, wracamy do odremontowanego, estetycznie urządzonego budynku.
 • 14 października 1994 roku
  Uroczyste otwarcie szkoły po kapitalnym remoncie
 • 25 kwietnia 1997 roku
  obchody 50 -lecia szkoły; oddanie do użytku pawilonu rehabilitacyjnego i budynku przyszkolnego nr 2.
 • 1 września 1999 roku
  Rozpoczyna swą działalność Gimnazjum Specjalne, a cała placówka przyjmuje nową nazwę: Zespół Szkół Specjalnych.
 • 1 września 2006 roku
  Rozpoczyna swą działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Dyrektorzy szkoły:

1947 -1951 Jadwiga Żywień - Giergiel

1951 -1973 Władysław Giergiel

1973 -1979 mgr Józef Kozan

1980 -1992 mgr Irena Kubicka

1992 -2003 mgr Maria Błochowiak - Matuszak

od 1 września 2003 mgr Beata Serbakowska 

 
   
© ALLROUNDER