Aktualności

Październik / listopad 2014 - ”ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY”

Do 14.listopada szkoła bierze udział w akcji ekologicznej "ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY-ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY".
W tej ogólnopolskiej akcji ekologicznej są zbierane zużyte lub uszkodzone telefony, które następnie zostaną przekazane do profesjonalnego recyclingu. Zużyte telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Zbiórką starych, zniszczonych bądź zużytych telefonów zajmuje się samorząd uczniowski. Szkoły, które zbiorą większa ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne.
Zachęcamy uczniów, rodziców i pracowników szkoły do oddania starego telefonu do recyklingu. Dzięki tej akcji pomagamy naszej PLANECIE.
Więcej informacji: http://ekophone.pl/

konkurs

   
© ALLROUNDER