Aktualności

5-10 maja 2014 - „Tez potrafię- grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”

 W dniach od 5 do 10 maja 2014 roku na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Załęczu Wielkim koło Wielunia grupa uczniów wzięła udział w warsztatach twórczości artystycznej w ramach projektu : Też potrafię..., zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Wydział Nieprzetartego Szlaku GK. Projekt zakładał organizację 40 godzinnych zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 6-dniowych warsztatów przeprowadzonych w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „ Nadwarciański Gród" Podczas warsztatów uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach m.in. plastycznych, muzyczno-rytmicznych, teatralnych, fotograficznych, turystyczno-krajoznawczych oraz w całodziennej wycieczce do Łodzi. Warsztaty zakończył wernisaż prac wykonanych podczas zajęć, wręczono uczestnikom nagrody i dyplomy.

warsztaty

   
© ALLROUNDER