Aktualności

czerwiec 2013 - Żyję bezpiecznie –szkolny konkurs profilaktyczny

zyje bezpiecznie"Żyję bezpiecznie" to tytuł szkolnego konkursu profilaktycznego zorganizowanego dla klas gimnazjalnych i przysposabiających do pracy. Celem konkursu było przedstawienie bezpiecznych zachowań i uwrażliwienie młodych ludzi na czyhające niebezpieczeństwa otaczającego świata przy pomocy dowolnych środków wyrazu plastycznego. Realizowane tematy związane były z udzielaniem pierwszej pomocy, bezpiecznym korzystaniem z urządzeń elektrycznych, zasadami bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym, kuchni i sieci czy znajomością numerów alarmowych. Wśród laureatów znalazła się klasa IGu, która zajęła I miejsce, G. Krasicki, który zdobył II miejsce, klasa IPP z III miejscem oraz kl. IIIGuB, która otrzymała wyróżnienie. Zapraszamy do zwiedzania wystawy pokonkursowej prac (budynek szkoły).

   
© ALLROUNDER