26 czerwca 2012 – Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje to hasło projektu jaki został zrealizowany dla Szkoły Podstawowej. Główne cele to przygotowanie dzieci do bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji, wpajanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drogach, wyrabianie umiejętności wystrzegania się sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, wyrabianie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz postawy posłuszeństwa, życzliwości i uznania dla innych uczestników ruchu drogowego. Na spotkaniu tym dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami oraz sprawnością fizyczną.

bezpieczne wakacje

   

4
Maraton Uśmiechu

"Uśmiech - podaj dalej"

Zostało

Profil na Facebooku
   

Facebook  

   
© ALLROUNDER